Stadsprojecten

Stadsprojecten

Hoofdthemas

TWAALF WERKEN

Als synthese van de Linten en Trajecten, definiëerde het Stadsatelier twaalf cruciale plekken in de stad waar belangrijke hefbomen liggen voor de realisatie van haar visie en ambities. Deze strategische Stadsprojecten bepalen de werkagenda van het Stadsatelier. De meeste Stadsprojecten zijn ensembles van eigendommen waarin verschillende betrokkenen aandelen hebben. Het Stadsatelier wil hiervoor een platform zijn dat overlegstructuren mee opzet en verschillende actoren kan samenbrengen. Het Stadsatelier stelt voor dat alle toekomstige architectuur en stadsvernieuwingsprojecten die zich binnen de perimeter of in de directe omgeving van deze plekken bevinden als strategisch worden beschouwd. De projecten zullen dus begeleid moeten worden door het Stadsatelier die het groter kader en de visie op deze plekken bewaakt. Een bundel met “XII Stadsprojecten” werd in oktober 2019 voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen. Eind 2019 duidde het stadsbestuur zes prioritaire Stadsprojecten aan als verdere onderzoeksopdracht voor het Stadsatelier. In deze prioritaire Stadsprojecten komen belangrijke inzichten uit het studiewerk van de afgelopen jaren samen. Het ontwerpend onderzoek dat zal gevoerd worden voor de Stadsprojecten moet een concreet kader opleveren voor het beleid, geïnspireerd door de visievorming uit de Lintstudies en Trajecten.