Aanvraag stage in het Conservatorium aan Zee en/of de Kunstacademie aan Zee

Hoofdthemas

AANVRAAG STAGE IN HET STEDELIJK ONDERWIJS

 1. De stagiair vraagt de stage aan via het digitale invulformulier.
  Doe dit tijdig, ten minste drie weken voor de aanvang van de stage.
  Een uittreksel uit het strafregister (model 2), niet ouder dan 3 maanden, moet meteen toegevoegd worden.
 2. Deze aanvraag wordt bezorgd aan de directeur van Conservatorium aan Zee of de Kunstacademie aan Zee.
 3. Bij akkoord van de directeur wordt de stagiair via mail op de hoogte gebracht en worden de nodige afspraken gemaakt. 
 4. Na akkoord van de directeur wordt de stageaanvraag door de dienst Onderwijs en Maatschappij ter goedkeuring voorgelegd aan de algemeen directeur van de Stad Oostende. De stagiair, de directie van het Conservatorium aan Zee of de Kunstacademie aan Zee en de school waar men les volgt ontvangen een kopie van deze goedkeuring.
 5. De dienst Onderwijs en Maatschappij vraagt de werkpostfiche op bij de dienst Preventie en Bescherming op het werk. Die wordt ondertekend door de stagiair en de directeur van Conservatorium aan Zee of de Kunstacademie aan Zee.
 6. De stage kan slechts aanvangen nadat de stagiair de goedkeuring voor deze stageperiode van de dienst Onderwijs en Maatschappij heeft ontvangen.
 7. Bij de aanvang van elke stage zal de schooldirectie of de stagementor instaan voor een gepast onthaal van de stagiair.

Het academiereglement en het artistiek-pedagogisch project kan digitaal geraadpleegd worden via

https://www.oostende.be/conservatorium-artistiek-pedagogisch-project-academiereglement

of https://www.oostende.be/kunstacademie-reglement


Digitaal je stage aanvragen kan via dit formulier: 

Digitaal aanvraagformulier Stage Kunstacademie of Conservatorium aan Zee

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.