Hoe verloopt de aanvraag?

Stap 1: Aanvraagformulier

Je bent met drie geëngageerde inwoners of tweedeverblijvers en wil van jouw straat een speelstraat maken? Super!

De meters of peters kunnen, ten laatste 8 weken op voorhand, een aanvraag indienen voor de inrichting van een speelstraat. De aanvraag mag gelijktijdig lopen met de bezwaarperiode voor de buurtbewoners.

In de aanvraag moet je allerlei belangrijke informatie meegeven: de periode, de duur en tijdstippen van de speelstraat, jullie contactgegevens, of je de speelcontainer wil uitlenen,…

Vraag hier jouw speelstraat aan.

Stap 2: Afspraak dienst Jeugd

Bij de dienst Jeugd kan je de aankondiging voor buurtbewoners ophalen.
Maak hiervoor binnen de week na het indienen van het aanvraagformulier een afspraak.

Maak hier jouw afspraak!

Stap 3: Aankondiging

Als meters of peters zorgen jullie ervoor dat alle buurtbewoners binnen de afgesproken termijn een aankondiging krijgen.

Inwoners die akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat, moeten niks doen. Inwoners of tweedeverblijvers die liever niet willen dat de straat een speelstraat wordt, hebben drie weken tijd om bezwaar in te dienen bij de Stad. De link naar het invulformulier vinden ze terug in de aankondiging. Elk huis of appartement kan één bezwaar indienen.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minder dan 1/3de van de toekomstige speelstraat niet akkoord gaat met de inrichting ervan. Stad Oostende zal de meters en peters tijdig informeren over het resultaat.

Stap 4: Onderzoek

Niet elke straat kan een speelstraat worden. Het inrichten van een speelstraat heeft namelijk gevolgen voor het verkeer in de straten rondom de speelstraat. Stad Oostende onderzoekt daarom of je straat in aanmerking komt.

Stap 5: Goedkeuring

Jullie aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Stap 6: Bewonersbrief

Werd jouw speelstraat goedgekeurd? Joepie! Je krijgt bewonersbrieven met alle belangrijke informatie over jullie speelstraat. De meters en peters bezorgen de brieven aan alle buurtbewoners.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.