Kwaliteitshandboek

Hoofdthemas

Elk kinderdagverblijf heeft een kwaliteitshandboek dat beschrijft hoe het Kinderdagverblijf werkt.

Ben je als ouder geïnteresseerd in de doelstellingen van het pedagogisch beleid, hoe de ouders betrokken worden in de werking, de klachtenprocedure , de manier waarop we werken in de opvang, de organisatiestructuur, … ? Dan kan je na afspraak met de leidinggevende het kwaliteitshandboek gerust eens komen inkijken. Hieronder vind je alvast de inhoud terug. 

1.1 Inhoudstafel

1.2 Voorstelling van de voorziening

2.1 Missie van de opvang

2.2 Visie van de opvang

2.3 Doelstellingen

2.4 Strategie

3.1 Organisatorische structuur van de voorziening

3.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de voorziening

   3.3.1.1 Crisisprocedure

   3.3.1.2 Procedure grensoverschrijdend gedrag

        3.3.1.2.a Brochure Kind en gezin grensoverschrijdend gedrag

        3.3.1.2.b Signalenlijst en risicofactoren grensoverschrijdend gedrag

   3.3.2.1 Wennen

   3.3.2.2 Een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als voor buiten

   3.3.2.3 Regelmaat in de dagindeling

   3.3.2.4 Een methode om welbevinden en betrokkenheid na te gaan

   3.3.2.5 Taalbeleid

        3.3.2.5.a Poster met taaltips

        3.3.2.5.b Woordenlijst VVSG

   3.3.2.6 Respectvolle houding

   3.3.2.7 De continuïteit in begeleiding

   3.3.2.8 Actief, auditief en visueel toezicht

   3.3.3.1 Werking en tevredenheid evalueren

   3.3.3.2 Communiceren met het gezin

   3.3.4.1 Vormingsanalyse en het vormingsaanbod

   3.3.5.1 Evaluatie door het personeel

   3.3.5.2 De zelfevaluatie

  3.3.6 De klachtenbehandeling

4. De resultaten van de evaluatie en de zelfevaluatie en de realisatie van de norm voor de pedagogische kwaliteit