Kwaliteitshandboek

Hoofdthemas

Elk kinderdagverblijf heeft een kwaliteitshandboek dat beschrijft hoe het kinderdagverblijf werkt.

Ben je als ouder geïnteresseerd in de doelstellingen van het pedagogisch beleid, hoe de ouders betrokken worden in de werking, de klachtenprocedure , de manier waarop we werken in de opvang, de organisatiestructuur, … ?
Dan kan je na afspraak met de verantwoordelijke van jouw opvang het kwaliteitshandboek komen inkijken.

Geïnteresseerden vinden hieronder een bondig overzicht van het Kwaliteitshandboek terug.