Verzekering

Hoofdthemas

Het Stadsbestuur heeft voor de opgevangen kinderen een verzekering 'Burgerlijke aansprakelijkheid' en 'Lichamelijke ongevallen' afgesloten bij Ethias.

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt bij de leidinggevende en dit binnen 24 uur na het gebeuren, zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan worden gebracht. Laattijdige aangiften komen niet in aanmerking.

Stoffelijke schade is in deze polis niet verzekerd. voor lichamelijke ongevallen wordt enkel tussengekomen als het Riziv ook een tussenkomst voorziet.

Het Stadsbestuur werkt samen met enkele scholen voor het opleiden van toekomstige kinderbegeleiders, die altijd werken onder toezicht van een medewerker van het kinderdagverblijf. De scholen hebben voor hun leerlingen een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid.

Hieronder vindt u twee documenten terug die ingevuld moeten worden om uw aangifte inorde te brengen. Enerzijds het document dat zowel door het kinderdagverblijf als de ouder(s) moet ingevuld worden. Anderzijds het geneeskundig attest dat ingevuld moet worden door de behandelde arts. Gelieve deze documenten af te geven in het kinderdagverblijf wanneer ze volledig ingevuld zijn. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.