Visie

Hoofdthemas

8 pijlers

Een woordje uitleg over onze pedagogische visie…

Vanuit de Stedelijke Kinderopvang leggen we samen de basis voor een goede toekomst voor elk kind.

We stimuleren de ontwikkeling van het kind door in te spelen op de interesses en respecteren hierbij het individuele tempo. Hierbij bewaken we steeds het welbevinden van het kind.

Binnen de kinderopvang omarmen we diversiteit en springen we hier flexibel mee om. We willen een plaats zijn waar gezinnen zich thuis voelen.

We dragen deze visie met ons hele team en streven er elke dag naar deze uit te dragen binnen onze werking.

 We zijn hiertoe tot de volgende 8 pijlers gekomen, die telkens vertrekken vanuit het kind:

1. Ik ben wie ik ben

 • Elk kind is uniek met zijn eigen interesses en talenten.
 • Er wordt gewerkt op ritme en op maat van elk kind.
 • Elk werkje is speciaal.
 • We gaan mee in de leefwereld van het kind.
 • We moedigen interacties tussen kinderen aan.
 • We stemmen onze aanpak af op de mogelijkheden van het kind.
 • We stimuleren de zelfstandigheid en bieden keuzevrijheid.

2. Ik en mijn thuis

 • We geven de thuisopvoeding een plaats in ons kinderdagverblijf.
 • We erkennen de sterke band tussen ouders en kinderen.
 • Tijdens het wenmoment gaan we op zoek naar afstemming tussen de gewoontes van thuis en de afspraken in het kinderdagverblijf.
 • We streven ernaar dat alle ouders zich welkom voelen.
 • Dagelijks maken we tijd om over de opvangdag te praten.

Met elke ouder werken we aan een vertrouwensband vanuit een open en respectvolle houding

3. Ik in de opvang

 • We willen dat elk kind zich welkom voelt en erbij hoort.
 • We brengen de wereld van thuis binnen in de opvang.
 • We bouwen een authentieke relatie op met elk kind.
 • We zijn er voor de kinderen en maken tijd voor hen.
 • We creëren een gezellige en huiselijke sfeer.
 • Een voorspelbaar dagverloop zorgt voor rust en een veilig gevoel.

4. Ik en mijn spel

 • We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving.
 • We springen creatief om met de ruimte.
 • Materialen worden aangeboden op kindhoogte.
 • Kinderen kunnen creatief aan de slag met de aangeboden materialen.
 • Een gevarieerd spelaanbod zorgt voor betrokkenheid.
 • Spelen biedt groeikansen.
 • Plezier in de activiteit is belangrijker dan het resultaat.

5. Ik en alle anderen

 • De verticale groepsindeling zorgt dat we leren van elkaar.
 • We zijn een voorbeeldfiguur voor de kinderen.
 • Kinderen nemen allerlei rollen op in de groep.
 • We schenken aandacht aan waardevolle interacties en warme relaties.
 • Kinderen leren luisteren naar elkaar.
 • We zetten in op ouderontmoetingen.
 • Structuur, rituelen en afspraken leiden tot samenleven.
 • We zetten samen de eerste stappen in de maatschappij en leggen zo een basis voor later.

6. Ik en de wereld

 • We respecteren de achtergrond van ouders en kinderen.
 • De thuistaal krijgt een plek in het kinderdagverblijf.
 • We hebben waardering voor elke persoonlijkheid.
 • We zoeken verbinding met respect voor verschillen.

7. Ik en de natuur

 • Natuurelementen worden spelmateriaal.
 • Vuil worden mag en kinderen mogen verantwoorde risico’s nemen.
 • We ontdekken de natuur met alle zintuigen.
 • We creëren een aangename buitenruimte.
 • We spelen veel buiten of gaan op stap.
 • We zoeken speelplekjes in de buurt.

8. Ik op ontdekking

 • Het gewone wordt bijzonder.
 • We dagen de kinderen uit, prikkelen hen en laten hen ontdekken en experimenteren.
 • Samenzijn leidt tot wonderlijke avonturen.
 • We genieten van alledaagse dingen.
 • We spelen in op de interesses van de kinderen.
 • We moedigen kinderen aan om grenzen te verleggen.

Binnen het team van de kinderopvang is er een pedagogisch coach. Zij diept de visie in al zijn facetten uit en ondersteunt het personeel bij het uitdragen van deze visie binnen onze werking.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.