Visie

Hoofdthemas

8 pijlers

Ik ben wie ik ben

 • Elk kind is uniek met zijn eigen interesses en talenten.
 • We stimuleren de zelfstandigheid en bieden keuzevrijheid.
 • Er wordt gewerkt op ritme en op maat van elk kind.
 • We dagen de kinderen uit, prikkelen hen en laten hen ontdekken en experimenteren.
 • We zijn een voorbeeldfiguur voor de kinderen.
 • We gaan mee in de leefwereld van het kind.
 • We moedigen interacties tussen kinderen aan.

Ik en mijn ouder(s)

 • We geven de thuisopvoeding een plaats in ons kinderdagverblijf.
 • Dagelijks maken we tijd om over de opvangdag te praten.
 • We streven ernaar dat alle ouders zich welkom voelen.
 • Met elke ouder werken we aan vertrouwensband vanuit een open en respectvolle houding.
 • Tijdens het wenmoment gaan we op zoek naar afstemming tussen de gewoontes van thuis en de afspraken in het kinderdagverblijf.
 • We erkennen de sterke band tussen ouders en kinderen.

Ik in de opvang

 • We bouwen een authentieke relatie op met elk kind.
 • We willen dat elk kind zich welkom voelt er erbij hoort.
 • We brengen de wereld van thuis binnen in de opvang.
 • We creëren een gezellige en huiselijke sfeer.
 • We zijn er voor de kinderen en maken tijd voor hen.
 • Een voorspelbaar dagverloop zorgt voor rust en een veilig gevoel.

Ik in mijn spel

 • De omgeving is veilig en uitdagend.
 • We springen creatief om met de ruimte.
 • Spelen biedt groeikansen.
 • Plezier in de activiteit is belangrijker dan het resultaat.
 • Kinderen kunnen creatief aan de slag met de aangeboden materialen.
 • Een gevarieerd spelaanbod zorgt voor betrokkenheid.
 • Materialen worden aangeboden op kindhoogte.

Ik en de ander

 • De verticale groepsindeling zorgt dat we leren van elkaar.
 • We schenken aandacht aan waardevolle interacties en warme relaties.
 • Structuur, rituelen en afspraken leiden tot samenleven.
 • Kinderen leren luisteren naar elkaar.
 • We zetten samen de eerste stappen in de maatschappij en leggen zo een basis voor later.
 • We zetten in op ouderontmoetingen.
 • Kinderen nemen allerlei rollen op in de groep.

Ik en alle verschillen

 • We respecteren de achtergrond van ouders en kinderen.
 • We stemmen onze aanpak af op de mogelijkheden van het kind.
 • We zoeken verbinding met respect voor de verschillen.
 • De thuistaal krijgt een plek in het kinderdagverblijf.
 • We hebben waardering voor elke persoonlijkheid.

Ik en de wereld

 • Het gewone wordt bijzonder.
 • We spelen in op de interesses van kinderen.
 • We moedigen kinderen aan om grenzen te verleggen.
 • Elk werkje is speciaal.
 • Samen spelen leidt tot wonderlijke avonturen.
 • We genieten van alledaagse dingen.

Ik en de natuur

 • Natuurelementen worden spelmateriaal.
 • We spelen veel buiten of gaan op stap.
 • We ontdekken de natuur met alle zintuigen.
 • Vuil worden mag en kinderen mogen verantwoorde risico’s nemen.
 • We creëren een aangename buitenruimte.
 • We zoeken speelplekjes in de buurt.