Stedelijke verordening m.b.t. hinder op het openbaar domein