Stedelijke verordening m.b.t. installaties die geluidshinder veroorzaken