Stedelijke verordening m.b.t. kampeerterreinen en inhuurgeven van gemeubelde kamers