Stedelijke verordening m.b.t. onderzoek werkelijke verblijfplaats