Stedelijke verordening m.b.t. ongezonde, bouwvallige en onbewoonde gebouwen en de onbebouwde gronden