Stedelijke verordening m.b.t. organiseren van fuiven