Stedelijke verordening m.b.t. tentoonstellingen op het openbare domein