Stedelijke verordening m.b.t. verbod van het gebruik van alcoholische dranken op openbaar domein