Stedelijke verordening m.b.t. verhuren van kamers en studentenkamers