Stedenband Oostende-Banjul: bezoek aan Banjul in het kader van EU-project

Tussen 15 en 20 januari bezocht een Oostendse delegatie voor de tweede maal de Oostendse zusterstad Banjul in Gambia. Het bezoek kaderde in de evaluatie van het lopende EU-project. Ook het twintigjarig bestaan van de stedenband Banjul-Oostende werd gevierd.

In 2019 sleepte Stad Oostende 3 miljoen euro aan subsidiemiddelen van de Europese Unie in de wacht. Deze middelen kwamen bovenop de bestaande werkingsmiddelen voor de stedenband. Met deze Europese subsidies zet Banjul voluit in op stadsvergroening, klimaatbeheersing, een beter afvalbeleid, sociale inclusie en innovatie. 

Subsidie Europese Unie

Sinds 2020 ondersteunt Stad Oostende Banjul in de uitvoering van het door de Europese Unie gesponsorde project ‘City link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development’. Een Oostendse delegatie bezocht de stad voor het eerst in 2022 om poolshoogte te nemen van de vooruitgang van het EU-project en om de uitdagingen met de politieke verantwoordelijken in Banjul te bespreken.

De dag na hun aankomst werd de Oostendse delegatie warm verwelkomd op de Banjul City Council (BCC). Verschillende culturele groepen uit de zusterstad gaven een demonstratie en de twee burgemeesters sneden symbolisch een stuk taart die de twintigjarige verjaardag in de verf zette.

Oostende blijft Banjul ondersteunen

De grootste uitdaging ligt nu in het bestendigen van de gedane investeringen. Stad Oostende gaat dan ook actief op zoek naar externe inkomsten. Eind 2023 werd een nieuwe subsidie van de Provincie West-Vlaanderen toegekend. De komende drie jaar ondersteunt de Provincie de verdere bestendiging en uitbreiding van de vergroeningsactiviteiten in Banjul met een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro.

Ook voor de cultureel-circulaire hub op Crab Island zal Stad Oostende ondersteuning blijven bieden. Binnen het kader van het EU-project wordt binnenkort het klank- en lichtmateriaal verscheept dat er dienst zal doen in de verschillende ruimtes. Bovendien wordt de site helemaal van energie bevoorraad door een zonnepaneleninstallatie met batterijcapaciteit.

Kennis delen

De Verenigde Naties verklaarden dit decennium ‘The Decade of Action’ om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken. De samenwerking tussen deze twee steden draagt op significante manier bij aan de verwezenlijking van die doelstellingen.

Het bezoek aan de haven van Banjul inspireerde Stad Oostende tot gesprekken over het verruimen van de grenzen van de bestaande stedenband. De gelijkenissen tussen Banjul en Oostende zijn heel duidelijk en een samenwerking tussen de havenautoriteiten is iets dat het stadsbestuur zeker wil ondersteunen. Ook op het vlak van hernieuwbare energie zijn er veel opportuniteiten om kennis te delen.

Gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2024 14.20 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.