Stem op jouw favoriete Wijkprikkel!

Alle inwoners van Stad Oostende konden sinds 25 maart voorstellen indienen om hun wijk/buurt nog beter te maken. Nu is het aan alle inwoners om te stemmen op hun drie favoriete voorstellen.

Stad Oostende hervormde in 2019 de subsidiƫring van de wijken onder de noemer Wijkprikkels, waarbij de Stad streeft naar duurzame en kwaliteitsvolle initiatieven voor de wijken en buurten. Stad Oostende wil met de wijkbudgetten een samenwerking aangaan met alle inwoners om samen te investeren in een betere buurt. Stad Oostende nodigde daarom alle Oostendenaars uit om ideeƫn in te dienen die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken.

26 ontvankelijke voorstellen

De Oostendenaars dienden maar liefst 69 voorstellen in. Stad Oostende en de wijkjury toetsten de voorstellen af aan het reglement waardoor er uiteindelijk 26 voorstellen ontvankelijk bleken. De andere voorstellen zijn door de verschillende stadsdiensten opgenomen als melding of suggestie.

Nadruk op participatie

Stad Oostende wil nog meer inzetten op participatie en paste daarom het reglement van Wijkprikkels aan. Zo werden projectvoorstellen de voorbije jaren enkel beoordeeld door een wijkjury. Voor deze nieuwe editie van Wijkprikkels wil Stad Oostende de wijkbewoners nog meer betrekken. Daarom kunnen inwoners niet enkel voorstellen indienen, maar zullen ze nu ook kunnen stemmen voor de verscheidene ingediende projecten.

Stem mee via ons.oostende.be of het ontmoetingscentrum

Alle Oostendenaars vanaf 14 jaar kunnen sinds maandag 14 november 2022 om 19.00 uur stemmen op hun drie favoriete voorstellen via Ons.Oostende.be. Tot 12 december 2022 kunnen de Oostendenaars meebeslissen over de budgetverdeling. Op basis van de stemming zal Stad Oostende per wijk een budget verdelen over drie voorstellen. Het projectvoorstel dat per wijk de meeste stemmen haalt, zal 60 procent van het wijkbudget krijgen. Het projectvoorstel met de tweede meeste stemmen ontvangt 25 procent van het budget en de derde krijgt 15 procent. Na de stemming hebben de indieners een jaar de tijd om alles te realiseren.

Inwoners die begeleiding wensen bij de stemming, kunnen hiervoor terecht in een Ontmoetingscentrum. Daarnaast is iedereen welkom op 7 en 8 december 2022 om te stemmen op hun favoriete voorstellen.

  • 7 december 2022 om 10.00 uur in OC De Boeie (LDC), Kerkstraat 35
  • 8 december 2022 om 18.30 uur in OC De Schelpe (LDC), Elisabethlaan 32
Gepubliceerd op dinsdag 15 november 2022 12.53 u.