Stemmen bij volmacht

Heb je een volmacht nodig?

Als Belg ben je verplicht om te gaan stemmen. Je oproepingsbrief mag je in april in de bus verwachten. Het is mogelijk dat je niet zelf naar de stembus kan komen. In dat geval kan je iemand vragen om te gaan stemmen in jouw plaats. Je geeft die persoon dan een volmacht. Uiteraard moet je een goede reden hebben voor je afwezigheid. Je moet dus een bewijs of een attest kunnen voorleggen. We leggen je kort uit wat de voorwaarden zijn om een volmacht te geven of te krijgen.

Voorwaarden om een volmacht te geven:

VoorwaardeBewijs
1.       Je bent te ziek of te zwakDoktersattest 
2.       Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnen- of buitenland) Attest van je werkgever
(Zelfstandigen moeten een attest voorleggen met een bewijs van uitoefening van het beroep en de reden van afwezigheid.) 
3.       Je bent schipper, marktkramer of kermisreizigerKom langs bij de Stadsbalie en vraag een attest als bewijs dat je een van die specifieke beroepen uitvoert. 
4.       Je kan niet stemmen om studieredenenAttest van de schooldirectie 
5.       Je bent in het buitenland op vakantie of om andere privéredenenKom langs bij de Stadsbalie en leg de nodige bewijsstukken voor of een verklaring op eer dan krijg je een attest mee. 
6.       Je zit een straf uit in de gevangenisAttest van de gevangenisdirectie 
7.       Je kunt niet stemmen omwille van je geloofsovertuiging Attest van de religieuze overheid

 

Voorwaarden voor de persoon die in jouw plaats gaat stemmen (de volmachtkrijger):

  • Je mag maar één keer stemmen met een volmacht (één volmacht per persoon)
  • De persoon met de volmacht moet kunnen stemmen voor dezelfde verkiezingen als jij.

Zo breng je de volmacht in orde:

Dit doe je als volmachtkrijger:

Als iemand anders jou een volmacht geeft, kom je op 26 mei naar het stembureau (zie locatie op de oproepingsbrief van de volmachtgever) met de volgende documenten:

  • Het ingevulde volmachtformulier
  • Het attest of bewijs van afwezigheid
  • De oproepingsbrief van de persoon die jou een volmacht geeft
  • Je eigen oproepingsbrief
  • Je identiteitskaart

Je moet eerst voor jezelf gaan stemmen in je eigen stembureau. Pas daarna ga je met de volmacht stemmen.

Belangrijk: als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht aan iemand anders, kan je een boete krijgen.