Stemmen met een volmacht

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Verkiezingen volmachtformulier

Je moet enkel een afspraak maken als je

  • zelfstandig bent
  • in het buitenland verblijft

Je moet GEEN afspraak maken als je

  • je door ziekte of handicap niet kan verplaatsen (formulier laten invullen door arts)
  • om beroeps- of dienstredenen je niet vrij kan maken (formulier laten invullen door werkgever)
  • student bent en je door studieredenen niet kan vrijmaken (formulier laten invullen door onderwijsinstelling)
  • je door een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsberoving bevindt (formulier laten invullen door directie gevangenis)
  • je door deelname aan een activiteit voor je godsdienst niet kan melden in het stembureau (formulier laten invullen door religieuze overheid)

Bij deze omstandigheden kan je het correcte volmacht formulier downloaden onderaan de pagina.

Kan je niet gaan stemmen, maar wil je geen volmacht geven? Dan kan je de bewijsstukken waarom je niet kan stemmen afgeven in het Stadhuis. De vrederechter beslist dan of je reden gegrond is.

Voor meer informatie over stemmen met volmacht, kan je onderstaande video bekijken.

Als je zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, kun je jouw stem uitbrengen bij volmacht: je machtigt daartoe iemand die jouw stem in jouw plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Procedure

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.