Stemming Wijkprikkels van start op 25 september

Alle Oostendenaars konden voorstellen indienen om hun wijk/buurt nog beter te maken. Stad Oostende ontving heel wat voorstellen en samen met de wijkjury werden de ingestuurde projecten afgetoetst aan het reglement. Nu is het aan alle inwoners om te stemmen op hun drie favoriete projecten.

Alle inwoners van Stad Oostende konden sinds 3 april voorstellen indienen om hun wijk/buurt nog beter te maken. Stad Oostende ontving heel wat voorstellen en samen met de wijkjury werden de ingestuurde projecten afgetoetst aan het reglement. Nu is het aan alle inwoners om te stemmen op hun drie favoriete voorstellen voor Oostende. Vanaf maandag 25 September kunnen alle inwoners via Ons.Oostende meebeslissen over de Wijkprikkels.

Met ‘Wijkprikkels’ biedt Stad Oostende de Oostendenaars de mogelijkheid om samen aan een stad te bouwen die elk individu maximale kansen geeft om deel te nemen aan het leven in de wijk. De Stad maakt hiervoor wijkbudgetten vrij. Alle inwoners en eigenaars van tweede verblijven van Oostende konden projecten voorstellen waarbij versterking van het sociaal weefsel en de publieke ruimte centraal staan.

Wijkprikkels 2024

De Oostendenaars dienden maar liefst 56 voorstellen in. Stad Oostende en de wijkjury toetsten de voorstellen af aan het reglement waardoor er uiteindelijk 14 voorstellen ontvankelijk bleken. De andere voorstellen zijn door de verschillende stadsdiensten opgenomen als melding of suggestie. De volgende fase is de stemming, waar we jullie hulp voor nodig hebben!

Stem mee via ons.oostende.be
of in een ontmoetingscentrum in je buurt

Als inwoner van Oostende en eigenaars van een tweede verblijf (vanaf 14 jaar) kan je stemmen op je drie favoriete voorstellen via het platform Ons Oostende. Om geselecteerd te kunnen worden, moet elk project minimum 60 stemmen behalen. Op  basis van de stemming zal per wijk een budget worden verdeeld over verschillende voorstellen. Jouw stem is dus essentieel! Na de stemming krijgen de initiatiefnemers een jaar tijd om hun idee te realiseren.

Tot 27 oktober kunnen de Oostendenaars meebeslissen over de budgetverdeling.

Inwoners die begeleiding wensen bij de stemming, kunnen hiervoor terecht in een Ontmoetingscentrum. Daarnaast is iedereen welkom op 30 september tijdens de wijkradio the  Sound of O in OC Schaperye om 10.00 uur om meer uitleg te krijgen over de verschillende projecten en kan je daar stemmen op jouw favoriete voorstellen.

Met vragen kunnen inwoners mailen naar participatie@oostende.be

Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.