Stookoliepremie

Hoofdthemas

Waarover gaat het?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds (Meer info hier) komt bij personen die het financieel moeilijk hebben deels tussen in de stookoliefactuur. 

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die in Oostende woont en die voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de stookoliepremie.

Hoe kan u bij ons terecht?

Voor meer informatie kan je bij het onthaal Campus E. Cavell terecht.
Je kan een aanvraag indienen tot 60 dagen na levering.

Wat doen wij?

Er wordt een dossier opgemaakt en jouw aanvraag wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit Comité neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Volgende documenten zijn nodig bij uw aanvraag:

  • jouw identiteitskaart
  • een kleefvignet van jouw ziekenfonds
  • het bewijs van het gezinsinkomen bij niet-alleenstaanden (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering…)
  • de leveringsfactuur. Indien men in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt men aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
  • Voor personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten:
    • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling
    • of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht. 
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.