Nieuwe stormmuren nabij Zeeheldenplein en in Mariakerke

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Stad Oostende slaan de handen in elkaar om Oostende verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee en om de omgeving te verfraaien.

Stormmuur en verfraaiingswerken in het Centrum

De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormt momenteel nog een zwakke schakel in de zeewering van de stad.

Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai zal daarom een mobiele kering en een stuk vaste stormmuur gebouwd worden. In geval van storm kan deze dichtgezet worden, in normale omstandigheden is van deze mobiele stormmuur weinig te zien. Stad Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I-Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien. Het betreft riolerings- en wegwerkzaamheden.

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn eerder dit jaar al uitgevoerd. Op 1 september 2020 start de bouw van de stormmuur. De werken zullen in twee aaneensluitende fasen uitgevoerd worden. Fase 1 (1 september 2020 tot voorjaar 2021) omvat het gedeelte vanaf het Westerstaketsel tot aan de Hofstraat, fase 2 (voorjaar 2021 tot 30 juni 2021) het gedeelte tussen van de Hofstraat en Boekareststraat.

Voor de omwonenden van deze zone (Albert I-Promenade en Montgomerykaai) wordt een bewonersvergadering georganiseerd op dinsdag 8 september om 20.00 uur in Kursaal Oostende. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande link.

Schrijf je hier in! 

Ook Mariakerke krijgt stormmuur

Ook in Mariakerke wordt verder gebouwd aan de beschermingsgordel. Hoewel een hoger en breder strand hier de hoofdbescherming vormt, is de kans dat er bij stormvloed water over de zeedijk komt nog steeds groot. Tussen het Strandplein en de Henegouwenstraat en tussen de Diksmuidestraat en de Albertushelling zal een muurtje gebouwd worden van ongeveer veertig centimeter hoog.

De muur zal een scheiding vormen tussen de rijweg en de zeedijk en zal ook als zitbank dienen. Ter hoogte van de zijstraten zal de muur iets hoger zijn en een glazen windscherm krijgen. De muur zal uit beton bestaan en krijgt een architecturale afwerking. Er komen zes openingen in de muur, zodat de zeedijk steeds toegankelijk blijft. Bij voorspelde stormvloed kunnen deze openingen dichtgemaakt worden met mobiele rolpoorten. Die poorten zitten bij normale omstandigheden weggewerkt in de betonnen muur. Er komen fietsrekken, vuilbakken en een drinkfontein op de zeedijk.

De werken starten in september en zullen zo’n acht maanden duren. De aannemer werkt telkens van zijstraat tot zijstraat. Verkeer op de rijweg zal steeds mogelijk blijven. In de zone waar gewerkt wordt, zal je tijdelijk niet mogen parkeren. Er wordt steeds gewerkt vanop de wandeldijk.

Voor de omwonenden van deze zone (tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat) wordt een bewonersvergadering georganiseerd op dinsdag 8 september om 18.30 uur in Kursaal Oostende. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande link.

Schijf je hier in!

In Raversijde ten slotte, wordt in de nabije toekomst een duin als dijk gerealiseerd. Dit duinenlandschap zal niet enkel bescherming bieden tegen stormvloed. Het zal ook verhinderen dat er bij storm zand op de tramsporen en de kustbaan terechtkomt.

Voor de verdere maatregelen in de achterhaven van Oostende en rond het Montgommerydok worden momenteel studies uitgevoerd.

Gepubliceerd op maandag 31 augustus 2020 0.00 u.