Straatanimatie: vergunning aanvragen

Hoofdthemas

Wil je in Oostende optreden als straatartiest? Dat kan, mits goedkeuring van het Stadsbestuur. Om een vergunning te verkrijgen, kan je jouw aanvraag digitaal invoeren via het EagleBe evenementenloket.

Opgelet, voorzie videomateriaal zodat wij een idee krijgen van jouw straatact.

Welke animatie?

Straatanimatie onder eender welke vorm: maken van muziek, uitbeelden via lichamelijke expressie, clown- en/of goochelacts, vervaardigen van artisanale werken (tekeningen, boetseren …).

Locaties waar animatie is toegestaan:

Muzikale animatie is toegestaan op de volgende plaatsen: Oostende-Doverplein, Vissersplein, Leopoldpark en Maria Hendrikapark.

Niet-muzikale animatie is toegestaan op de volgende plaatsen: Oostende-Doverplein, Vissersplein, Leopoldpark, Maria Hendrikapark, Wapenplein, Achturenplein, Zeeheldenplein, Mijnplein, Groentemarkt en Sint-Petrus-en-Paulusplein.

Alle voorwaarden en richtlijnen voor het brengen van straatanimatie op de openbare weg kun je terugvinden in de stedelijke verordening.

Het is belangrijk dat je tijdens de animatie jouw vergunningskaart steeds bijhebt, en deze op eenvoudig verzoek van een bevoegde ambtenaar, tijdens het uitoefenen van een controle, kunt voorleggen. Het niet naleven van de voorwaarden kan onder andere leiden tot een Gemeentelijke Administratieve Sanctie.