Uittreksel uit het strafregister

Hoofdthemas

Vraag je uittreksel digitaal aan of maak een afspraak

Optie 1: Klik op de knop hieronder om je uittreksel digitaal aan te vragen met je eID of It's me.
(Het uittreksel wordt automatisch én snel digitaal opgestuurd.)

Uittreksel digitaal aanvragen (eID of It's me)

Optie 2: Klik op de knop hieronder om je uittreksel digitaal aan te vragen, maar je gegevens zelf in te vullen.
(Het uittreksel wordt daarna per post verstuurd.)

Uittreksel digitaal aanvragen (zelf invullen)

Optie 3: Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken om je uittreksel aan te vragen.

Uittreksel aanvragen

Let op! Het uittreksel strafregister wordt per post opgezonden of, bij hoogdringendheid, kan u het uittreksel komen afhalen bij de stadsbalie.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt vanaf nu enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Dit verklaart ook meteen de naamsverandering.

Modellen

Sinds de wet van 31 juli 2009 zijn er drie modellen van uittreksels.

 1. model 595 : dit model stemt overeen met het vroegere model 1
 2. model 596.1 : dit model wordt afgeleverd voor een aantal gereglementeerde activiteiten.
 3. model 596.2 : dit model stem overeen met het vroegere model 2 en wordt afgeleverd als de aanvrager een activiteit wenst uit te oefenen die onder de hierna vermelde categorieën valt:
 • opvoeding
 • psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan de jeugd
 • kinderbescherming
 • animatie
 • begeleiding van minderjarigen

Hoe aanvragen

Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket (ontvangst drie werkdagen na aanvraag).

Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

De uittreksels worden gratis overhandigd.

Opgelet!
Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(i.p.v. Waterloolaan 115).

Openingsuren: van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar:

FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: strafregister@just.fgov.be 

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.

Niet-Belgen

Niet-Belgen kunnen een uittreksel uit het strafregister krijgen voor de periode waarin zij gemachtigd waren tot verblijf in België.

Maak een afspraak: aanvraag uittreksel strafregister voor vreemdelingen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, verkoop van alcoholische dranken).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. U vraagt het uittreksel aan:

 • ter plaatse aan het loket. Neem uw identiteitskaart mee.
 • online (indien beschikbaar) via Mijn Burgerprofiel of via de website van uw gemeente.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.