Strandvisserij: vergunning aanvragen

Hoofdthemas

Bij het Uitloket kunt u terecht voor een vergunning om met platte netten te vissen op bepaalde plaatsen langsheen het strand van Oostende.

Vraag het digitaal aan: 

Strandvisserij - aanvraag

Wij bezorgen u graag plattegronden van onze kustlijn waarop de toegestane plaatsen duidelijk staan aangeduid, alsook de data van de hengelwedstrijden en wanneer het leggen van netten verboden is.

Prijs:  1 net = 3,75 euro / 2 netten = 7,50 euro

Wij contacteren u wanneer uw goedgekeurde vergunning terug in ons bezit is.

Wilt u vissen op andere plaatsen? Meer informatie over andere visverloven


Relevante informatie: 

ministerieel besluit inzake landbouw en visserij