Stroomgebiedplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas. Nog t.e.m. 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over deze ontwerpen. Je vindt de documenten op www.volvanwater.be

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.


De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.


Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Oostende relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in je straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen. Not tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen. 

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 10.57 u.