Studie- en Gezinsondersteuning De Katrol

Hoofdthemas

Voor de ouders:

 • vaardigheden en inzicht bijbrengen in het kader van huiswerkbegeleiding - de schoolse opdrachten; ouders leren om hun kinderen te begeleiden bij het maken van het huiswerk en/of om thuis een leerondersteunend klimaat te creëren;
 • ouders leren om in contact te durven treden met de school waardoor de kloof thuis-school bijgesteld wordt;
 • opvoedingskracht van de ouders versterken;
 • zelfredzaamheid van de ouders verhogen;
 • ouders ondersteunen in het zoeken naar een antwoord op allerhande hulpvragen of bezorgdheden op alle mogelijke levensdomeinen. 

Voor de kleuters (+brussen)

 • voorschoolse ontwikkeling of schoolrijpheid bevorderen;
 • een grotere taalgevoeligheid/taalvaardigheid, meer ondernemingszin en een hoger welbevinden op school nastreven;
 • kleuterparticipatie stimuleren en duiden op belang van kleuteronderwijs.

Voor de kinderen eerste graad (+ brussen):

 • succeservaringen op school stimuleren waardoor de schoolresultaten van de kinderen positief worden beïnvloed;
 • studiemotivatie bevorderen;
 • zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld en algemeen welbevinden bevorderen ( zoeken naar talenten, zinvolle vrijetijdsbesteding,...).

Voor de hogeschoolstudenten:

 • sociaal-communicatieve en ondersteuningsvaardigheden verwerven;
 • kinderen en ouders leren motiveren en stimuleren;
 • kennismaken met de achtergrond en het referentiekader van kwetsbare gezinnen;
 • adequater met diversiteit leren omgaan.

Voor wie?

De focus binnen het project ‘De Katrol’ ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar. Alle andere aanwezige kinderen in het gezin worden eveneens bij de ondersteuning betrokken. 

Waarvoor?

De Katrol is  een integraal, preventief project dat zich wil inzetten om kansarmoede te bestrijden en kinderen een kansrijkere toekomst te bieden.

Waar?

Voor het aanvragen van ondersteuning van De Katrol:

De Katrol

Leffingestraat 1 bus 2 8400 Oostende

http://www.dekatrol.org/

Katrien Sabbe - M 0472 70 52 21 - katrien@dekatrol.org

Voor informatie over De Katrol

Stadhuis - Dienst Onderwijs en Maatschappij

Vindictivelaan 1 8400 Oostende

www.oostende.be/onderwijs

onderwijsenmaatschappij@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.