Studie- en Gezinsondersteuning De Katrol

Hoofdthemas

Voor de ouders:

 • vaardigheden en inzicht bijbrengen in het kader van huiswerkbegeleiding - de schoolse opdrachten; ouders leren om hun kinderen te begeleiden bij het maken van het huiswerk en/of om thuis een leerondersteunend klimaat te creëren;
 • ouders leren om in contact te durven treden met de school, waardoor de kloof thuis-school bijgesteld wordt;
 • versterken van de opvoedingskracht van de ouders;
 • verhogen van de zelfredzaamheid van de ouders;
 • Ouders ondersteunen in het zoeken naar een antwoord op allerhande hulpvragen of bezorgdheden op alle mogelijke levensdomeinen. 

Voor de kleuters (+brussen)

 • bevorderen van de voorschoolse ontwikkeling of schoolrijpheid;
 • nastreven van een grotere taalgevoeligheid/taalvaardigheid, meer ondernemingszin en een hoger welbevinden op school;
 • stimuleren van kleuterparticipatie, duiden belang kleuteronderwijs.

Voor de kinderen eerste graad (+ brussen):

 • bijdragen tot het stimuleren van succeservaringen op school, waardoor de schoolresultaten van de kinderen positief worden beïnvloed;
 • bevorderen van de studiemotivatie;
 • bevorderen van het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld en algemeen welbevinden ( zoeken naar talenten, zinvolle vrijetijdsbesteding,...).

Voor de hogeschoolstudenten:

 • verwerven van sociaal-communicatieve en ondersteuningsvaardigheden;
 • leren motiveren en stimuleren van kinderen en ouders;
 • kennismaken met de achtergrond en het referentiekader van kwetsbare gezinnen;
 • adequater leren omgaan met diversiteit in het onderwijs.

Voor wie?

De focus binnen het project ‘De Katrol’ ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alla andere aanwezige kinderen in het gezin worden eveneens bij de ondersteuning betrokken. 

Waarvoor?

De Katrol is  een integraal, preventief project dat zich wil inzetten om kansarmoede te bestrijden en kinderen een kansrijkere toekomst te bieden.

Waar?

Voor het aanvragen van ondersteuning van De Katrol:

De Katrol

Leffingestraat 1 bus 2 8400 Oostende

http://www.dekatrol.org/

Katrien Sabbe - 0472 70 52 21 - ankerfiguur2@dekatrol.org

Voor informatie over De Katrol

Stadhuis - Dienst onderwijs

Vindictivelaan 1 8400 Oostende

www.oostende.be/onderwijs

Geert Saelens - 059 25 89 51 - geert.saelens@oostende.be