Studietoelage

Hoofdthemas

Een studietoelage is een bedrag dat je aanvraagt bij de Vlaamse overheid voor je studies in het hoger onderwijs. Op basis van vier criteria bepaalt de overheid of je een studietoelage krijgt: gezinssituatie, inkomen, nationaliteit en pedagogische voorwaarden.

Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen biedt hulp bij het invullen van je aanvraag en bij de verdere opvolging van je dossier.

Maak een afspraak

Je bent student aan de hogeschool of universiteit en deed voor academiejaar 2023-2024 nog geen aanvraag voor een studietoelage?

Je bent student aan de hogeschool of universiteit en hebt een vraag over een lopend dossier?

Aanvraag en opvolging studietoelage hoger onderwijs 

Ben je student aan de hogeschool of universiteit?

Om je studietoelage aan te vragen moet je een profiel aanmaken in het digitaal loket op de website van de dienst Studietoelagen. Nadien start de dienst Studietoelagen een dossier op en kan je in het digitaal loket je dossier controleren, opvolgen en documenten toevoegen.

Voor het academiejaar 2022-2023 kan je een profiel aanmaken tot en met 1 juni 2023. Ontbrekende info kan je nog doorgeven tot 31 december 2023.

Voor het academiejaar 2023-2024 kan je een aanvraag doen vanaf 2 juni 2023 De dienst Studietoelagen start met het behandelen van de dossiers vanaf 1 augustus of wanneer de inschrijvingsgegevens van de onderwijsinstelling beschikbaar zijn.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag of de verdere opvolging van je dossier? Maak een afspraak bij Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen.

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • eventuele opgevraagde documenten (huurcontract kot, bewijs alimentatiegeld,...)

Belangrijk: De student zelf moet aanwezig zijn op de afspraak om de aanvraag op te starten en de nodige toestemmingen te geven. De verdere opvolging van het dossier (dossierinzage, toevoegen van opgevraagde documenten) kan gebeuren door de ouder(s) mits toestemming van de student.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding verpleegkunde?

De studietoelage is er voor studenten in het hoger onderwijs. Zit je kind in het kleuter-, lager of secundair onderwijs? Dan kan je een schooltoeslag ontvangen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket. Je moet zelf geen aanvraag indienen. Als je recht hebt op de schooltoeslag ontvang je het bedrag tussen september en december.

Voor studenten HBO5 Verpleegkunde gebeurt de aanvraag van een schooltoeslag niet automatisch. Je dient zelf een aanvraag in bij een uitbetaler naar keuze van het Groeipakket.

Vragen over de schooltoeslag? Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen? Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket of maak een afspraak voor de zitdag ‘Groeipakket’ in Huis van het Kind (E. Cavellstraat 54–56, Oostende) via huisvanhetkind@oostende.be of 059 59 20 06. Ook op deze website vind je heel wat informatie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.