Subsidie terugbetaling lidgeld sportclubs

Het Stadsbestuur verleent aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Ook wie een SNS-pas heeft (Sport na School) komt in aanmerking.

Het wil zo het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend. Indien het lidgeld minder is dan de subsidie, wordt het volledige lidgeld aan de betrokkene terugbetaald.

Hoe aanvragen?

De aanvragen doe je via het Digitaal loket. Dit kan vanaf 15 augustus, t.e.m. 31 oktober.

Indien dit voor de aanvrager niet mogelijk is kan een papieren formulier alsnog worden bekomen bij de dienst Sport, Sportparklaan 6.

Opgelet: de uiterste datum voor het aanvragen van de subsidie is 31 oktober.