Subsidie terugbetaling lidgeld sportclubs

Deze subsidie wordt vanaf het sportjaar 2020-2021 niet langer toegekend.