Subsidieaanvraag - ondersteuning zelfstandige opvanginitiatieven

Subsidieaanvraag - ondersteuning zelfstandige opvanginitiatieven

Hoofdthemas

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen

De Stad streeft naar meer kinderopvang binnen Oostende. De nood aan kinderopvang tussen 0 en 3 jaar is hoger dan het aanbod. 
Daarom neemt het Stadsbestuur een aantal maatregelen dat het opstarten van nieuwe opvanginitiatieven stimuleert en het voortbestaan van bestaande initiatieven ondersteunt, o.m. door het toekennen van een subsidie. 
Denk je erover om een opvanginitiatief op te starten? Wil je de kwaliteit van jouw opvang verbeteren? Neem dan een kijkje in het subsidiereglement.

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen194,6 Kb(pdf)

Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen

Naast voldoende kinderopvang is er ook nood aan voldoende betaalbare kinderopvang in Oostende. In het bestuursakkoord 2019-2024 wil het bestuur inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het Stadsbestuur wil de grote prijsverschillen tussen diverse kinderopvanginitiatieven wegwerken door organisatoren van kinderopvang een subsidie toe te kennen om plaatsen inkomensgerelateerd te maken. Bekijk het subsidiereglement:

Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen134,2 Kb(pdf)


Richtlijnen voor de aanvraag van een subsidie

STAP 1

Lees grondig het subsidiereglement.

STAP 2

Kies het juiste aanvraagformulier en druk af. De volgende formulieren zijn beschikbaar:

A1 - Werkingssubsidie gezinsopvang 321 Kb(pdf)

A2 - Investeringssubsidie gezinsopvang 320,2 Kb(pdf)

A3 - Subsidie inkomensgerelateerde gezinsopvang 294,7 Kb(pdf)

A4 - Locatiesubsidie gezinsopvang183,2 Kb(pdf)

B1 - Werkingssubsidie groepsopvang208,6 Kb(pdf)

B2 - Investeringssubsidie groepsopvang208,1 Kb(pdf)

B3 - Subsidie inkomensgerelateerde groepsopvang 294,9 Kb(pdf)

B4 - Locatiesubsidie groepsopvang183,2 Kb(pdf)

B5 - Personeelssubsidie groepsopvang 297,8 Kb(pdf)

STAP 3

 1. Vul het formulier in en onderteken.
 2. Voeg de gevraagde bijlagen toe.
 3. Neem een kopie van alle documenten voor uzelf.

STAP 4

Dien het dossier in (ofwel digitaal ofwel op papier).

 • Ofwel aangetekend versturen naar:

  College van Burgemeester en Schepenen
  Stadhuis
  Dienst Coördinatie Kinderopvang
  Vindictivelaan 1
  8400 Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.