Subsidieaanvraag - ondersteuning zelfstandige opvanginitiatieven

Hoofdthemas

De Stad streeft naar meer kinderopvang binnen Oostende. De nood aan kinderopvang tussen 0 en 3 jaar is hoger dan het aanbod.
Daarom neemt het Stadsbestuur een aantal maatregelen dat het opstarten van nieuwe opvanginitiatieven stimuleert en het voortbestaan van bestaande initiatieven ondersteunt, o.m. door het toekennen van een subsidie.
Denk je erover om een opvanginitiatief op te starten? Wil je de kwaliteit van jouw opvang verbeteren? Neem dan een kijkje in het subsidiereglement.

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen259,8Kb(pdf)


Richtlijnen voor de aanvraag van een subsidie

STAP 1

Lees grondig het subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen.

STAP 2

Kies het juiste aanvraagformulier en druk af. De volgende formulieren zijn beschikbaar:

A1 - Werkingssubsubsidie gezinsopvang 321Kb(pdf)

A2 - Investeringssubsubsidie gezinsopvang 320,2Kb(pdf)

A3 - Subsidie inkomensgerelateerde gezinsopvang 294,7Kb(pdf)

A4 - Locatiesubsidie gezinsopvang 294,3Kb(pdf)

B1 - Werkingssubsubsidie eigenaars groepsopvang 321,9Kb(pdf)

B1 - Werkingssubsubsidie groepsopvang 320,8Kb(pdf)

B2 - Investeringssubsubsidie groepsopvang 320,4Kb(pdf)

B3 - Subsidie inkomensgerelateerde groepsopvang 294,9Kb(pdf)

B4 - Locatiesubsidie groepsopvang 294,4Kb(pdf)

B5 - Personeelssubsidie groepsopvang 297,8Kb(pdf)

STAP 3

  1. Vul het formulier in en onderteken.
  2. Voeg de gevraagde bijlagen toe.
  3. Neem een kopie van alle documenten voor uzelf.

STAP 4

Dien het dossier in (ofwel digitaal ofwel op papier).

  • Ofwel aangetekend versturen naar:

College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
Dienst Coördinatie Kinderopvang
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

  • Ofwel afgeven aan de Stadsbalie tegen ontvangstbewijs (gelijkvloers in het stadhuis) .

  • Ofwel digitaal versturen naar: coördinator.kinderopvang@oostende.be