Subsidieaanvraag - ondersteuning zelfstandige opvanginitiatieven

Subsidieaanvraag - ondersteuning zelfstandige opvanginitiatieven

Hoofdthemas

  • Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen

De Stad streeft naar meer kinderopvang binnen Oostende. De nood aan kinderopvang tussen 0 en 3 jaar is hoger dan het aanbod. 
Daarom neemt het Stadsbestuur een aantal maatregelen dat het opstarten van nieuwe opvanginitiatieven stimuleert en het voortbestaan van bestaande initiatieven ondersteunt, o.m. door het toekennen van een subsidie. 
Denk je erover om een opvanginitiatief op te starten? Wil je de kwaliteit van jouw opvang verbeteren? Neem dan een kijkje in het subsidiereglement.

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen259,8Kb(pdf)

  • Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen

Naast voldoende kinderopvang is er ook nood aan voldoende betaalbare kinderopvang in Oostende. In het bestuursakkoord 2019-2024 wil het bestuur inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het Stadsbestuur wil de grote prijsverschillen tussen diverse kinderopvanginitiatieven wegwerken door organisatoren van kinderopvang een subsidie toe te kennen om plaatsen inkomensgerelateerd te maken. Bekijk het subsidiereglement: Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.pdf291,6Kb(pdf)

 

Alle kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar in Oostende die niet- inkomensgerelateerde plaatsen hebben en die door Kind en Gezin vergund werden of uiterlijk deze vergunning verwerven op 31 januari 2020 kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 15 september 2019 via het aanvraagformulier: Aanvraagformulier voor subsidietoekenning niet-inkomensgerelateerde plaatsen.pdf238,4Kb(pdf)


Richtlijnen voor de aanvraag van een subsidie

STAP 1

Lees grondig het subsidiereglement.

STAP 2

Kies het juiste aanvraagformulier en druk af. De volgende formulieren zijn beschikbaar:

A1 - Werkingssubsubsidie gezinsopvang 321Kb(pdf)

A2 - Investeringssubsubsidie gezinsopvang 320,2Kb(pdf)

A3 - Subsidie inkomensgerelateerde gezinsopvang 294,7Kb(pdf)

A4 - Locatiesubsidie gezinsopvang 294,3Kb(pdf)

B1 - Werkingssubsubsidie eigenaars groepsopvang 321,9Kb(pdf)

B1 - Werkingssubsubsidie groepsopvang 320,8Kb(pdf)

B2 - Investeringssubsubsidie groepsopvang 320,4Kb(pdf)

B3 - Subsidie inkomensgerelateerde groepsopvang 294,9Kb(pdf)

B4 - Locatiesubsidie groepsopvang 294,4Kb(pdf)

B5 - Personeelssubsidie groepsopvang 297,8Kb(pdf)

STAP 3

  1. Vul het formulier in en onderteken.
  2. Voeg de gevraagde bijlagen toe.
  3. Neem een kopie van alle documenten voor uzelf.

STAP 4

Dien het dossier in (ofwel digitaal ofwel op papier).

  • Ofwel aangetekend versturen naar:

College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
Dienst Coördinatie Kinderopvang
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

  • Ofwel afgeven aan de Stadsbalie tegen ontvangstbewijs (gelijkvloers in het stadhuis) .

  • Ofwel digitaal versturen naar: coördinator.kinderopvang@oostende.be