Subsidie voor een project in het Zuiden

Oostende is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks een budget voor ondersteuning van projecten in het Zuiden.

De subsidie is bedoeld voor Oostendse Noord-Zuidorganisaties en verenigingen die een project willen ondersteunen of opzetten.

Mijn Oostende

Voortaan wordt het subsidiedossier enkel nog digitaal ingediend op ons platform Mijn Oostende.

Registreren gaat gemakkelijk maar is noodzakelijk.

Verenigingen vinden op 'Mijn Oostende' een platform om een eigen pagina te beheren en kunnen er algemene info kwijt over hun organisatie.

Start een subsidiedossier:

Mijn Oostende


Subsidie voor een project in het Zuiden

Oostendenaars die actief zijn in een project in het Zuiden, of Oostendse organisaties (ngo’s, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s, …) met een project in het Zuiden, kunnen een aanvraag voor projectsteun indienen bij stad Oostende.

Voorwaarden

 • Je hebt (plannen voor) een project gelegen in een ontwikkelingsland.
 • De aanvrager moet ten minste één werkjaar lid zijn van Oostende Mondiaal.
 • De aanvrager is een organisatie, vereniging en/of instelling, moet over een rechtspersoonlijkheid beschikken en kunnen aantonen dat ze actief is en een werking heeft op het grondgebied van Oostende.
 • De projectsubsidies worden eenmaal per jaar toegekend en de aanvragen moeten voor 1 februari worden ingediend.
 • Je project draagt bij tot ontwikkeling en structurele armoedebestrijding.
 • Je project is tot stand gekomen in samenspraak met de  lokale bevolkingsgroep of lokale vereniging(en) en respecteert de culturele eigenheid van de regio.
 • Het project houdt rekening met de noden van de doelgroep.
 • Het project heeft aandacht voor gender en gelijke kansen voor alle sociale klassen.
 • Het project omvat acties die de duurzaamheid ervan beogen.
 • Het project wordt uitgevoerd volgens een realistisch stappenplan.
 • Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
 • De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het project en conform de ingediende begroting.

Procedure

 • Download het reglement (onderaan)
 • Vul het digitale aanvraagformulier volledig en in het Nederlands in en voeg er de gevraagde bewijsstukken (zie reglement) bij.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen wint voor elke aanvraag advies in bij Oostende Mondiaal. De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de datum waarop zij of hij het project mondeling aan Oostende Mondiaal kan komen toelichten.
 • De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Bedrag

De projectsubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per project en is beperkt tot 50 % van de totale kost van het project.

90 % van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald.

10 % van de subsidie krijg je nadat je de nodige stavingstukken hebt ingediend.

Aan de slag via www.oostende.be/mijnoostende