Subsidie voor Noord-Zuidactiviteiten in Oostende

Oostende is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks een budget voor ondersteuning van projecten in het Zuiden.

De subsidie is bedoeld voor Oostendse Noord-Zuidorganisaties en verenigingen die een project willen ondersteunen of opzetten.

Mijn Oostende

Voortaan wordt het subsidiedossier enkel nog digitaal ingediend op ons platform Mijn Oostende.

Registreren gaat gemakkelijk maar is noodzakelijk.

Verenigingen vinden op 'Mijn Oostende' een platform om een eigen pagina te beheren en kunnen er algemene info kwijt over hun organisatie.

Start een subsidiedossier:

Mijn Oostende


Subsidie voor Noord-Zuidactiviteiten in Oostende

Oostendse organisaties kunnen steun krijgen wanneer ze activiteiten opzetten die Oostendenaars in contact brengen met een project, thema of land in het Zuiden. Met het Zuiden bedoelen we Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

De activiteiten moeten informeren en sensibiliseren rond de Noord-Zuidverhoudingen, ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking of aanverwante thema’s.

Voorwaarden

  • De activiteit vindt plaats in Oostende.
  • De activiteit sensibiliseert en informeert over ontwikkelingslanden en Noord-Zuidthema’s.
  • De activiteit is niet louter fondsenwervend.
  • De aanvrager is een Oostendse vzw, ngo, feitelijke vereniging of school.

Procedure

  • Download het reglement (onderaan)
  • Je vult het digitale aanvraagformulier volledig en in het Nederlands in.
  • Je moet de aanvraag minstens twee maanden vóór aanvang van de activiteit indienen.

Bedrag

Je kan tot 75 procent van alle gemaakte kosten voor een activiteit terugkrijgen.
De subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro.

90 % van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald.

10 % van de subsidie krijg je nadat je de nodige stavingstukken hebt ingediend.


Aan de slag via www.oostende.be/mijnoostende