Subsidieoproep van Agentschap Opgroeien: verlenging oproep

Agentschap Opgroeien verlengt de oproep voor organisatoren van kinderopvang Baby’s en Peuters die ze eerder in 2021 lanceerde en stelt hierbij de overige beschikbare plaatsen terug open. Het betreft een uitbreidingsronde van nieuwe plaatsen met inkomenstarief.

Het is belangrijk dat dit gebeurt op de plaatsen waar de nood het hoogst is. Daarom zal het lokaal bestuur advies geven aan het Agentschap Opgroeien aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werd hiervoor geconsulteerd op 17 november 2020. De criteria voor het advies werden vastgelegd op de Gemeenteraad van 12 december 2020. Het Gemeenteraadsbesluit met de vastlegging van de criteria kun je nalezen in bijlage. 

Criteria Uitbreidingsronde58,3 Kb(pdf)

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 11 december 2020 werd ook beslist om aan Agentschap Opgroeien te motiveren om een deel van de plaatsen om te schakelen vanuit het huidige aanbod kinderopvang in Oostende. Het is aan het Agentschap om hierin een beslissing te nemen. Deze beslissing zal opgenomen worden in de oproep die begin 2021 gelanceerd zal worden.

Elke organisator moet zelf het lokaal bestuur informeren over zijn aanvraag. Dit doe je op volgende manier:

 1. Bezorg een kopie van de aanvraag aan Agentschap Opgroeien aan de Coördinatie Kinderopvang via coordinator.kinderopvang@oostende.be. Dit ten laatste op maandag 18 oktober 2021. Voeg volgende bewijsstukken mee toe aan de e-mail:

  a) Huishoudelijk Reglement (huidige organisatoren) of intentieverklaring (toekomstige organisatoren) rond de openingsuren van het kinderdagverblijf. Duid de relevante passage aan in het Huishoudelijk Reglement

  b) Bij nieuwe plaatsen: bewijsstukken die de snelheid van realisatie staven. Bv. een huurcontract, verklaring op eer van bouwpromotor, …

  Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail. Er wordt gecontroleerd of alle nodige documenten zijn toegevoegd.

 2. Aanvragers worden uitgenodigd om een toelichting over hun aanvraag te geven op het Lokaal Overleg Kinderopvang.

 3. Het lokaal bestuur organiseert een Lokaal Overleg Kinderopvang. Daarop stellen alle kandidaat-organisatoren hun aanvraag voor. Op het Lokaal Overleg Kinderopvang krijg je info over de score van je aanvraag.

 4. Na het Lokaal Overleg Kinderopvang kun je - indien gewenst - bezwaar aantekenen tegen de score via coordinator.kinderopvang@oostende.be en de bevoegde schepen silke.beirens@oostende.be. Tijdens een gesprek kun je opmerkingen formuleren over het uitgebrachte advies (hoorplicht).

 5. De laatste stap is de bekrachtiging van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies wordt schriftelijk overgemaakt aan Agentschap Opgroeien en aan de organisatoren en deelnemers van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Meer info over de criteria krijg je bij de Coördinator Kinderopvang - coordinator.kinderopvang@oostende.be

Eén van de criteria is gebaseerd op de kansarme buurten die worden gepresenteerd in de kansarmoedeatlas van Provincie West-Vlaanderen. Het is steeds de bedoeling om de meest recente data van de kansarmoedeatlas te publiceren. Het kaartje uit de vorige publicatie (2017) werd, conform het Gemeenteraadsbesluit, vervangen door het kaartje uit de meest recente publicatie van de kansarmoedeatlas sinds deze gepubliceerd werd in 2021.

Kaart opvangplaatsen – aantal kinderen866,5 Kb(pdf)

Kaart jongwerkenden858,3 Kb(pdf)

Kaart kansarme buurten161,3 Kb(pdf)

Gepubliceerd op woensdag 22 september 2021 9.55 u.