Subsidies en ondersteuning

Lokale werkingssubsidies voor sportverenigingen

Jaarlijks kunnen sportverenigingen en verenigingen voor sportieve vrijetijdsbesteding een subsidie aanvragen op basis van dit reglement.

De algemene voorwaarden zijn:

Subsidiereglement clubwerking Oostendse sportverenigingen.pdf193 Kb(pdf)

Het aanvragen van de subsidie gebeurt via het vereningsprofiel.

Klik hier om in te loggen

Ondersteuning via de sportfederatie

Wist je dat gesubsidieerde sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector ook dienen in te zetten op één of meerdere beleidsfocussen?

Zo kan een federatie bijvoorbeeld inzetten op:

  • Jeugdsport
  • Sportkampen
  • Kansengroepen
  • Innovatie
  • Rationalisatie
  • Topsport en professionalisering sportkaderopleiding (unisportfederaties)

Ontdek hier op welke beleidsfocussen de federaties jaarlijks inzetten en of deze een meerwaarde voor jouw vereniging kunnen betekenen.

Infrastructuursubsidies

Op basis van het criterium Infrastructuur dat is opgenomen in het subsidiereglement clubwerking ondersteunt de Stad erkende sportverenigingen die een sportieve werking hebben in niet-stedelijke infrastructuur.

Hiernaast lanceert de Vlaamse overheid jaarlijks een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen die betrekking heeft tot de realisatie van bovenlokale infrastructuur en topsportinfrastructuur.

Via deze pagina kom je alles te weten.

Evenementen

Op basis van het criterium Evenementen dat is opgenomen in het subsidiereglement clubwerking ondersteunt de Stad erkende sportverenigingen die een sportevent met een zeker bovenlokaal karakter organiseren. Ook via Sport Vlaanderen kan je van ondersteuning voor evenementen genieten of bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen indien het event aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Gratis lesgeverondersteuning

Via Sport Vlaanderen kan een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen een sportclub (G-werking, Multimove,…) genieten van een gratis lesgeverondersteuning voor lessenreeksen. Meer info via deze link

Ontlening van materiaal

Via Stad Oostende, Provincie West-Vlaanderen en bij Sport Vlaanderen kan elke Oostendse vereniging (gratis) materiaal ontlenen.