Subsidies en ondersteuning

Lokale werkingssubsidies voor sportverenigingen

Jaarlijks kunnen sportverenigingen en verenigingen voor sportieve vrijetijdsbesteding een subsidie aanvragen op basis van dit reglement.

De algemene voorwaarden zijn:

Subsidiereglement clubwerking193,4 Kb(pdf)

Ondersteuning via de sportfederatie

Wist je dat gesubsidieerde sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector ook dienen in te zetten op één of meerdere beleidsfocussen?

Zo kan een federatie bijvoorbeeld inzetten op:

  • Jeugdsport
  • Sportkampen
  • Kansengroepen
  • Innovatie
  • Rationalisatie
  • Topsport en professionalisering sportkaderopleiding (unisportfederaties)

Ontdek hier op welke beleidsfocussen de federaties jaarlijks inzetten en of deze een meerwaarde voor jouw vereniging kunnen betekenen.

Opleidingen en vormingen

Op basis van het subsidiereglement clubwerking ondersteunt de Stad clubs die inzetten op vorming van het bestuurlijk of sporttechnisch kader via terugbetaling van VTS-cursussen en een puntensysteem voor het volgen van bijscholingen.

Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool biedt een ruim opleidings- en bijscholingsaanbod. Daarnaast is er jaarlijks de Dag van de Trainer en de VTS+ marathon.

Aanbod Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. Het biedt bijscholingen, overlegmomenten of webinars rond actuele topics.

Aanbod Vlaamse Sportfederatie

Zelf een vorming organiseren?

Wil je met de vereniging zelf dergelijke vorming organiseren? Neem dan contact op met de dienst Sport via sport@oostende.be om na te gaan hoe de Stad hierin kan ondersteunen.

Informatiebrochures

Wil je je kennis verruimen inzake een specifiek thema?

De dienst Sport van Stad Oostende beschikt over enkele interessante brochures over verschillende thema’s (vzw-wetgeving, boekhouding, vrijwilligerswetgeving,….).

Via de website van de VSF kan je deze ook gratis raadplegen. Je kan ook altijd terecht in de digitale bibliotheek van het Kennis- en informatiecentrum van Sport Vlaanderen waar kennis over de sector wordt verzameld en voor iedereen is opengesteld.

Infrastructuursubsidies

Op basis van het criterium Infrastructuur dat is opgenomen in het subsidiereglement clubwerking ondersteunt de Stad erkende sportverenigingen die een sportieve werking hebben in niet-stedelijke infrastructuur.

Hiernaast lanceert de Vlaamse overheid jaarlijks een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen die betrekking heeft tot de realisatie van bovenlokale infrastructuur en topsportinfrastructuur.

Via deze pagina kom je alles te weten.

Evenementen

Op basis van het criterium Evenementen dat is opgenomen in het subsidiereglement clubwerking ondersteunt de Stad erkende sportverenigingen die een sportevent met een zeker bovenlokaal karakter organiseren. Ook via Sport Vlaanderen kan je van ondersteuning voor evenementen genieten of bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen indien het event aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Gratis lesgeverondersteuning

Via Sport Vlaanderen kan een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen een sportclub (G-werking, Multimove,…) genieten van een gratis lesgeverondersteuning voor lessenreeksen. Meer info via deze link

Ontlening van materiaal

Via Stad Oostende, Provincie West-Vlaanderen en bij Sport Vlaanderen kan elke Oostendse vereniging (gratis) materiaal ontlenen.