Subsidies en ondersteuning

Lokale werkingssubsidies voor sportverenigingen

Jaarlijks kunnen sportverenigingen en verenigingen voor sportieve vrijetijdsbesteding subsidies krijgen voor hun reguliere jaarwerking op basis van het desbetreffende reglement.

De algemene voorwaarden zijn:

Subsidiereglement clubwerking Oostendse sportverenigingen.pdf193 Kb(pdf)

Het aanvragen van de subsidie gebeurt via het vereningsprofiel.

Klik hier om in te loggen

Bovenlokale subsidies en ondersteuning

Ondersteuning via je sportfederatie

Wist je dat gesubsidieerde sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector ook dienen in te zetten op één of meerdere beleidsfocussen?

Ontdek hier op welke beleidsfocussen de federaties jaarlijks inzetten en of deze een meerwaarde voor jouw vereniging kunnen betekenen.

Infrastructuursubsidies

Sport Vlaanderen lanceert jaarlijks een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen die betrekking heeft tot de realisatie van bovenlokale infrastructuur en topsportinfrastructuur.

Via deze pagina kom je alles te weten.

Evenementensubsidies

Sport Vlaanderen biedt ook financiële ondersteuning aan voor evenementen. Voor events kan je ook  bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen indien het event aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Gratis lesgeverondersteuning

Heb je een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen een bestaande sportclub (G-werking, Multimove,…)? Dan kan je via Sport Vlaanderen ook genieten van een gratis lesgeverondersteuning . Meer info via deze link

Europese uitwisseling

Tijdens de Europese week van de sport kan je via de bovenlokale partners een ondersteuning verkrijgen voor het uitnodigen van een buitenlandse (top)coach. Mogelijke initiatieven zijn onder andere bijscholingen, workshops, trainingsmomenten en de uitwisseling van kennis en ervaring. Via deze pagina kom je er alles over te weten.

Ontlening van materiaal

Via Stad Oostende, Provincie West-Vlaanderen en bij Sport Vlaanderen kan elke Oostendse vereniging (gratis) materiaal ontlenen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.