Suggestie en klachtenprocedure

Hoofdthemas

De ontmoetingscentra van de Stad Oostende willen de werking voortdurend bijsturen en verbeteren. Heb je suggesties, opmerking of klachten? Wij horen het graag. Laat ze ons weten via onze medewerkers, de centrumleider, het meldingsformulier, …..

Wij onderzoeken ze en houden je op de hoogte. Daarvoor hanteren wij de volgende procedure:

  • Aanbevelingen of uitingen van ontevredenheid gaan naar de centrumleider. Hij/zij registreert dit en zal gepast reageren. Als de problemen niet door de medewerkers van het ontmoetingscentrum kunnen worden opgelost, contacteren we de bevoegde diensten.
  • Na het behandelen van jouw suggestie, opmerking of klacht geven we feedback.
  • Problemen die vaak terugkomen of belangrijk zijn voor meerdere gebruikers, kunnen op de centrumraad worden besproken . 
  • Voor de maaltijden is er een specifieke procedure. Deze klachten worden maandelijks besproken met de verantwoordelijken van de keuken van het Sociaal Huis Oostende. 
  • Heb je het gevoel dat je geen gehoor krijgt in je centrum? Je kan met klachten ook terecht bij de klachtenbehandelaar van de Stad Oostende.

    Vragen of opmerkingen? Spreek gerust de medewerkers van je ontmoetingscentrum aan!