Taalbeleidsplan

Hoofdthemas

Taal is belangrijk. Om te communiceren met elkaar, om zich verbonden te voelen maar ook in het kader van veiligheid of gezondheid.

Het is voor de stad belangrijk om álle Oostendse burgers te bereiken. Ook mensen die laaggeletterd of taalarm zijn, een andere taal spreken, psychische, mentale of zintuigelijke beperkingen hebben. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarom werkte Stad Oostende een taalbeleidsplan uit.

Het taalbeleid van Stad Oostende heeft deze tien algemene principes als basis:

  • We gaan op een structurele manier om met taal en communicatie.
  • Onze communicatie is herkenbaar en aantrekkelijk.
  • We communiceren heerlijk helder. Altijd en voor iedereen.
  • Nederlands is belangrijk voor wie zich thuis wil voelen in de stad.
  • We stimuleren daarom initiatieven om de kennis van het Nederlands te versterken.
  • Samen met onze medewerkers zetten we in op hulpmiddelen om álle burgers te bereiken.
  • Waar nodig vullen maatregelen voor specifieke doelgroepen de algemene taalafspraken aan.
  • We respecteren daarbij steeds de taalwetgeving.
  • We creëren een taalrijke (werk)omgeving.
  • We werken aan een breed draagvlak voor heerlijk heldere taal. Als werkgever én als dienstverlener.

Taal centraal plaatsen kunnen we niet alleen. Team Taal van Stad Oostende volgt het taalbeleid op. De stuurgroep Taal vormt een klankbord. De werkgroep Taal, met vertegenwoordiging uit meer dan 20 stadsdiensten, werkt acties concreter uit.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.