Uitbaten van een taxidienst

Vanaf 1 januari 2020 is een nieuwe wetgeving van kracht inzake de uitbating van taxidiensten.

Er zijn drie aanvragen voor vergunning-machtiging-bestuurderspas.

Alle aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de website van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/