Tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)

Hoofdthemas

De huursubsidie is een premie die je kan ontvangen als je verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning.

Niet te verwarren met:

De huurpremie is een premie voor gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract.

Heb Je een bescheiden inkomen? Ben je verhuisd naar een nieuwe huurwoning? Dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid in de vorm van een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als:

  • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot jouw inkomen en eventuele eigendommen, de woning die je verlaat en de nieuwe woning waarnaar je verhuist.

Procedure

Je doet jouw aanvraag nadat je verhuisd bent. Je kan de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kan je ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als jouw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Meer info over de procedure en de aanvraagformulieren vind je op de website van Wonen in Vlaanderen.

Kostprijs

Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van jouw woning, jouw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijg je een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Uitzonderingen

 

Huurpremie

Je kan de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

  • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
  • Als je al een huurpremie krijgt, dan kan je geen huursubsidie aanvragen.
  • Als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra je de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen in Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen in Vlaanderen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.