Tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)

Hoofdthemas

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

Niet te verwarren met:

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Woonbegeleiders

Maak een afspraak met een woonbegeleider:

Afspraak met de Woonbegeleiders

Waarvoor kunt u bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen terecht?

  • Zij bieden ondersteuning bij allerhande vragen en problemen rond de woonsituatie.
  • Ze geven info en advies over de huursubsidie en installatiepremie van het Vlaamse Gewest en helpen je, indien nodig, bij het invullen van de aanvraag. 
  • Is jouw woning door de burgemeester onbewoonbaar verklaard, dan kan je tijdelijk een transitwoning betrekken. Je krijgt dan de nodige begeleiding van de woonbegeleiders.

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u beschikken over een officieel adres in Oostende.

Woonbegeleiders

Waarvoor kunt u bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen terecht?

Zij bieden ondersteuning bij allerhande vragen en problemen rond de woonsituatie.

Ze geven info en advies over de huursubsidie en installatiepremie van het Vlaamse Gewest en helpen je, indien nodig, bij het invullen van de aanvraag. 

Is jouw woning door de burgemeester onbewoonbaar verklaard, dan kan je tijdelijk een transitwoning betrekken. 

Je krijgt dan de nodige begeleiding van de woonbegeleiders.

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u beschikken over een officieel adres in Oostende.

Bereikbaarheid:

U vindt de woonbegeleiders op de 4de verdieping van het stadhuis.

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:

  • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot uw inkomen en eventuele eigendommen, de woning die u verlaat en de nieuwe woning waarnaar u verhuist.

Procedure

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Meer info over de procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.

Kostprijs

Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van uw woning, uw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijgt u een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Uitzonderingen

Huurpremie

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

  • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
  • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
  • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen in Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen in Vlaanderen.