Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie

Hoofdthemas

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

Niet te verwarren met:

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Woonbegeleiders

Maak een afspraak met een woonbegeleider:

Maak een afspraak m.b.t. een huurpremie

Maak een afspraak m.b.t. een huursubsidie

Waarvoor kunt u bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen terecht?

 • Wij helpen aanvragers met informatie, het invullen van de aanvraag of begeleiding bij problemen over de huursubsidie.
 • Wij geven info en advies over sociale huisvesting in Oostende.
  Opgelet! Wij kunnen cliënten niet inschrijven voor sociale huisvesting; dit kan wel bij Oostendse Haard, Gelukkige Haard, Woonwel en Sociaal Verhuurkantoor.
 • Indien uw woning door de Burgemeester onbewoonbaar is verklaard, helpen wij u in uw zoektocht naar een nieuwe en geschikte woning. Dit kan een sociale woning of een particuliere woning zijn.
  Opgelet! Voor dringende opvang kan u niet terecht bij de woonbegeleiders maar wel bij Onthaal Welzijn in Huis Kooy.
 • Ondervindt u problemen op de woonmarkt dan informeren wij u over de bestaande huisvestingspremies, begeleiden wij u bij het zoeken naar een andere woning op de private huurmarkt of verwijzen we eventueel door naar andere instanties die u verder kunnen helpen.
  O
  pgelet! Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u beschikken over een officieel adres in Oostende of een actief dossier bij OCMW Oostende.  U brengt in dit geval de contactgegevens van de maatschappelijk werker van OCMW Oostende die het sociaal onderzoek deed, mee.

Bereikbaarheid:

U vindt de woonbegeleiders op de 4de verdieping van het stadhuis.