Telebuddies

Hoofdthemas

Wie zijn de 'Telebuddies'? 

Tijdens de eerste lockdown zijn de ontmoetingscentra in Oostende preventief aan het werk gegaan en kregen alle 80-plussers uit de stad een telefoontje van één van de medewerkers waarbij gepolst werd naar hun algemeen welbevinden. Dit werd door de opgebelde mensen positief ervaren en de medewerkers zijn daarom op zoek gegaan om deze telefoontjes verder te zetten. Uit deze belronde is het project “De Telebuddies” ontstaan.

De Telebuddies zijn vrijwilligers van de ontmoetingscentra die op geregelde tijdstippen contact opnemen met de oudere bevolking uit de stad. Ze gaan een gesprek aan en polsen op die manier naar het welzijn van de andere persoon aan andere kant van de lijn. Eventuele signalen geven ze, mits toestemming, door aan professionals.

Door preventief te werk te gaan wilt stad Oostende vereenzaming tegengaan. Het is belangrijk dat ook ouderen betrokken blijven in de samenleving, en weten waar ze terechtkunnen met vragen of noden. Een netwerk creëren en onderhouden voor ouderen zorgt er vaak voor dat ze ook langer zelfredzaam blijven.

De medewerkers van de ontmoetingscentra konden in 2020 zo ongeveer 2250 mensen bereiken voor een gesprek.

Groep vrijwilligers

De belactie naar de 80-plussers werd structureel in de reguliere werking van de ontmoetingscentra opgenomen. Een groep vrijwilligers gaf zich op om dit verder te zetten onder de noemer 'Telebuddies'.

Personen die tijdens eerdere belrondes duidelijk aangaven verder contact te willen, worden door deze Telebuddies periodiek opgebeld. Ook worden de lijsten regelmatig vernieuwd, waardoor nieuwe 80+'ers opgebeld worden. 

Telebuddies is een manier om vereenzaming tegen te gaan en mensen in contact te brengen met de OC’s en hun werking. Zo wordt de drempel verlaagd en worden ze nieuwsgierig gemaakt naar de werking en het aanbod van de ontmoetingscentra. 

Wil je meer informatie over de werking van de Telebuddies of wil je zelf vrijwilliger worden kom dan langs bij het ontmoetingscentrum in je buurt, bel naar 059 43 52 34 of mail naar telebuddies@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.