Tenten en vlaggen

Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het plaatsen op het openbaar domein van allerhande soorten tenten.

Vlaggen mogen geplaatst worden naar aanleiding van de opening van een zaak of een bijzondere gelegenheid (bv jubileum, opendeurdag, …). Er wordt een belasting geheven van 7 euro per dag, per vlag.

Vraag hier de plaatsing van je vlag(gen) aan. Aanvraag vlag