Wat wordt verstaan onder een terras?

Een terras is het gebruik van het openbaar domein door een onderneming als uitbreiding van de (handels)zaak, dit ter hoogte van die zaak, en dienstig voor het cliënteel van die zaak.
Een terras mag bestaan uit losse tafels en stoelen/zitbank(en), al dan niet met een overkapping of gesloten (afgesloten en tot één constructief geheel aanpalend aan de handelszaak) en kan tijdelijk zijn dan wel het hele jaar door.

Alle terrassen moeten voldoen aan de voorschriften van de stedelijke verordening met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen, in het bijzonder de bepalingen onder artikel 4.2.


Om een terras op het openbaar domein te plaatsen heb je altijd een vergunning nodig.

Er bestaan drie types terrassen. We lijsten ze even voor je op.

 1. Open terras
  Een terras, bestaande uit losse tafels en stoelen/zitbank(en) eventueel begrensd door windschermen. Dit kan tijdelijk zijn dan wel het hele jaar door.

 2. Overbouwd terras
  Een terras, waarvan de overdekking om redenen van stabiliteit ondersteund is door één of meer rechtstreeks op de grond steunende bouwelementen. De ramen en het dak van de constructie kunnen worden verwijderd.

 3. Gesloten terras
  Een terras dat als uitbreiding van een aanpalende horeca- of handelszaak dient en dat door bouwmaterialen tot één constructief geheel is samengevoegd. De constructie is bedoeld om te blijven staan en is zo geconstrueerd dat het cliënteel afgesloten en beschermd is in alle weersomstandigheden. De ramen en het dak van de constructie kunnen niet worden verwijderd.

Een combinatie van verschillende terrassen zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden.


Tijdelijk gesloten of overbouwde terrassen

Permanent open terrassen kunnen gedurende 4 keer 30 dagen per kalenderjaar tijdelijk worden omgevormd tot een gesloten of overbouwd terras.
Hierbij zijn alle bepalingen ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, rookverbod, enz. strikt na te leven. In het bijzonder moeten deze tijdelijke gesloten of overbouwde terrassen voldoen aan de brandvoorschriften.


Vergunning aanvragen

Voor het plaatsen van een tijdelijk terras (zowel open, gesloten als overbouwd) vraag je enkel een wegvergunning aan.
Voeg bij de aanvraag een duidelijke schets van het terras die je wenst te plaatsen en vermeld uit welke materialen (stoelen, tafels, parasols, … ) je terras zal bestaan.

Voor een permanent open, overbouwd of gesloten terras is eveneens een omgevingsvergunning vereist. De wegvergunning wordt samen met de omgevingsvergunning verleend en hoef je dus niet afzonderlijk aan te vragen. Na het invullen van onderstaand aanvraagformulier ontvang je een mail met meer informatie over de aanvraag van een omgevingsvergunning.  

Indien je een bestaand permanent open, overbouwd of gesloten terras exact overneemt zoals het er nu staat dan dien je enkel maar de wegvergunning te vernieuwen.

Over de wegvergunningen, waarvoor geen omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, wordt na het volledig bevinden van de aanvraag een beslissing genomen binnen een termijn van 30 dagen.

De vergunning wordt jaarlijks automatisch verlengd en belast tenzij de uitbater een verzoek tot stopzetting indient of het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning intrekt.

Aanvraag terras

Hier vind je een aantal voorbeelden die je kunnen helpen met de opmaak van je aanvraag.

Voorbeeld tijdelijk open terras131,6 Kb(pdf)Voorbeeld permanent open, overbouwd of gesloten terras.2,1 Mb(pdf)


Wat kost het?

De belasting voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein is afhankelijk van de zone waarin je terras zich bevindt. De prijzen zijn per vierkante meter per jaar.

Soort terrasZone 1Zone 2Zone 3
Open en overbouwd terras48,00 euro37,00 euro22,00 euro
Gesloten terras66,00 euro53,00 euro28,00 euro

Als je een tijdelijk open terras plaats zijn volgende prijzen van kracht. Deze prijzen zijn eveneens per vierkante meter per jaar

 Terras aanwezig binnen
de
periode 01/01-14/03
Terras aanwezig binnen
de
periode 15/03-30/09
Terras aanwezig binnen
de
periode 01/10-31/12
Zone 1      10,00 euro28,00 euro10,00 euro
Zone 27,00 euro24,00 euro7,00 euro
Zone 34,00 euro13,00 euro4,00 euro
 1. Tot zone 1 behoren:
  Adolf Buylstraat, Albert I-Promenade, Alfons Pieterslaan, Bonenstraat, Groentenmarkt, Kadzandstraat, Kapellestraat, Kemmelbergstraat, Kursaal Oost- en Westhelling, Langestraat, Leopold I-plein, Leopold II-laan, Marie-Joséplein, Monacoplein, Sint-Petrus- en -Paulusplein, Van Iseghemlaan, Vindictivelaan, Visserskaai, Vissersplein, Vlaanderenstraat, Wapenplein
 2. Tot zone 2 behoren:
  Zeedijk, Vuurtorendok-Zuid, Vuurtorendok-West,
  Hendrik Baelskaai (tussen Vuurtorendok-Zuid en de Jacobsenstraat),
  Victorialaan (tussen Vuurtorendok-Zuid en de Jacobsenstraat),
  Liefkemoresstraat (tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan),
  Fortstraat (tussen de Hendrik Baelskaai en Vuurtorendok-West)
 3. Tot zone 3 behoren:
  Alles wat niet in zone1 of 2 behoort.
 • Het gebruik nemen van plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren met een terras:
  19,00 euro per dag per parkeerplaats.
  Gedeeltelijk ingenomen parkeerplaatsen worden belast aan het tarief van een volledige parkeerplaats. Indien de omvang van een parkeerplaats niet duidelijk blijkt uit de wegmarkering, dan wordt een oppervlakte van 12 m² als één parkeerplaats in aanmerking genomen.
 • Het bedrag van de belasting voor een gesloten terras, een open terras of een overbouwde terras wordt met 20% verlaagd indien voor de ingebruikneming een cijns aan het Vlaams Gewest verschuldigd is voor de ingebruikneming van een gewestweg.
 • Wanneer hoekterrassen in twee zones gelegen zijn, dan wordt het tarief van de hoogste zone toegepast.
 • Voor elk terras is steeds een minimumbelasting van 33 euro verschuldigd. 

Meer gedetailleerde info over de belastingen vind je in de belastingsverordening betreffende het gebruik openbaar domein. Deze verordening heeft steeds voorrang op de prijzen vermeld op deze pagina.


Nog vragen? Stuur een mailtje naar terrassen@oostende.be.


Geldende wetgeving

Stedelijke verordening met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen310,6 Kb(pdf)

Activiteiten handelszaken en ondernemingen GR 20122021 terrassen vissersplein.pdf67 Kb(pdf)

Activiteiten handelszaken en ondernemingen GR 20122021 terrassen mijnplein.pdf51,7 Kb(pdf)

Activiteiten handelszaken en ondernemingen GR 20122021 terrassen groentemarkt.pdf89,1 Kb(pdf)

Activiteiten handelszaken en ondernemingen GR 20122021 terrassen wapenplein.pdf112,3 Kb(pdf)

Activiteiten handelszaken en ondernemingen GR 20122021 uitgangsbuurt langestraat.pdf1,2 Mb(pdf)

Stedelijk verordening op het gebruik van het openbaar domein84,3 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.