Terrassen

Wie een horecaterras wenst te plaatsen op het openbare domein moet hiervoor een wegvergunning aanvragen bij de dienst Handhaving en Toezicht (gelijkvloers Stadhuis, kant horloge). De aanvraag doet u schriftelijk en u voegt er een schets bij met de afmetingen. U vindt het formulier hieronder.

Er bestaan vier types terrassen: tijdelijke open terrassen, permanente open terrassen, overbouwde terrassen en gesloten terrassen.

  • Tijdelijke open terrassen (de zogenaamde seizoenterrassen) mogen telkens geplaatst worden ten vroegste op 15 maart tot uiterlijk 30 september. Stellen wij vast dat uw terras ook vóór 15 maart of ná 30 september geplaatst is, dan beschouwen wij het als een permanent open terras en belasten wij het ook als zodanig. Alle onderdelen van het terras moeten weggenomen worden: tafels, stoelen, parasols, windschermen en eventuele (planken)vloer.
  • Permanent open terrassen mogen het ganse jaar het openbaar domein blijven bezetten.
  • Overbouwde terrassen zijn terrassen waarvan de overdekking om redenen van stabiliteit ondersteund zijn door één of meer rechtstreeks op de grond steunende bouwelementen. De steunende elementen moeten binnen de terrasruimte worden geplaatst. De ramen en het dak van de constructie kunnen worden verwijderd. Een overbouwd terras kan enkel voor een horecazaak, drank- of eetgelegenheid worden geplaatst.
  • Gesloten terrassen dienen als uitbreiding van een aanpalende horeca- of handelszaak en is door bouwmaterialen tot één constructief geheel samengevoegd. De constructie is bedoeld om te blijven staan en is zo geconstrueerd dat het cliënteel afgesloten en beschermd is in alle weersomstandigheden. De ramen en het dak van de constructie kunnen niet worden verwijderd.

Voor het plaatsen van een permanent open, overbouwd of gesloten terras wordt door de dienst Handhaving en Toezicht een wegvergunning opgemaakt. Deze wegvergunning is geldig, onder voorbehoud van goedkeuring door de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen van de bijkomende aanvraag tot het plaatsen van een gesloten constructie.de bijkomende stedenbouwkundige aanvraag (4e verdieping Stadhuis). Voor een tijdelijk open terras is er enkel een wegvergunning vereist.

Elk terras moet voorzien zijn van zowel zij- als voorwindschermen (doorzichtig vanaf 1,10 meter).

Er mag geen reclame op de terrasonderdelen (windschermen, tafels, stoelen, luifel, parasols,...) worden aangebracht met uitzondering van de naam van de zaak en de affichering van de prijzen aan de hoofdingang.

Naast bovenvermelde terrassen, bestaat ook nog een evenemententerras. Het gaat hier over een bezetting van korte duur naar aanleiding van een cultureel, sportief of toeristisch evenement. De aanvraag hiervoor gebeurt bij de Stadsdienst die het evenement coördineert met onderstaand formulier.

Permanent open terrassen kunnen in de maanden december en januari worden omgetoverd tot een winterterras. Hierbij zijn alle bepalingen ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, rookverbod, enz. strikt na te leven. In het bijzonder moeten de winterterrassen voldoen aan de brandvoorschriften. Een winterterras is een tijdelijk gesloten terras. In tegenstelling tot de gewone gesloten terrassen moeten de zij- en voorwindschermen niet doorzichtig zijn vanaf 1,10 meter. Om een winterterras te kunnen plaatsen moet u voorafgaandelijk een vergunning aanvragen via onderstaand formulier. Bij de aanvraag voegt u een duidelijke schets van de constructie die u wenst te plaatsen en vermeldt u met welke materialen de constructie zal worden vervaardigd. De aanvraag dient u uiterlijk 4 weken vóór de plaatsing in. Het College van Burgemeester en Schepen beslist over de aanvraag.

Formulieren

aanvraag voor een evenemententerras 78,1 Kb(pdf)

Privatief gebruik van openbaar domein met terras78,8 Kb(pdf)

Privatief gebruik van openbaar domein met winterterras134,8 Kb(docx)

Nog vragen? Stuur een mailtje naar terrassen@oostende.be.


Stitueringsplannen

Situeringsplan Vissersplein87,9 Kb(pdf)

Situeringsplan Wapenplein175,6 Kb(pdf)

Situeringsplan Groentemarkt82,5 Kb(pdf)