Terugbetaling

Hoofdthemas

Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling tijdens de schoolvakanties.

Wens je daarvan te genieten dan bezorg je ons het kleefvignet van uw kind(eren).

Je bezorgt daarna het door ons uniform ingevulde attest aan je mutualiteit.


VDAB onkostennota

Als u als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kunt u een vergoeding krijgen voor de periode dat je effectief opleiding of stage volgt voor de opvang van uw kind(eren).

Wens je daarvan te genieten dan bezorg je ons de ingevulde (vak 1) onkostennota samen met het betalingsbewijs van de factuur.

Je bezorgt daarna de door ons ingevulde (vak 2) onkostennota samen met het betalingsbewijs aan de cursistenadministratie.