Terugbetaling

Hoofdthemas

Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling tijdens de schoolvakanties.

Wens je daarvan te genieten dan bezorg je ons het kleefvignet van jouw kind(eren).

Je bezorgt daarna het door ons uniform ingevulde attest aan je mutualiteit.


VDAB onkostennota

Als je als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kun je een vergoeding krijgen voor de periode waarin je effectief opleiding of stage volgt voor de opvang van uw kind(eren).

Wens je daarvan te genieten dan bezorg je ons de ingevulde (vak 1) onkostennota samen met het betalingsbewijs van de factuur.

Je bezorgt daarna de door ons ingevulde (vak 2) onkostennota samen met het betalingsbewijs aan de cursistenadministratie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.