Stad Oostende betaalt jouw digitale sportopleiding terug

Stad Oostende betaalt jouw digitale sportopleiding terug

Hoofdthemas

In het kader van de coronasteunmaatregelen voor sportverenigingen besliste Stad Oostende om een tussenkomst te voorzien in de deelnamegelden voor het volgen van digitale opleidingen door Oostendse sportverenigingen.

Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de onderstaande voorwaarden:

 • De aanvraag voor een tussenkomst kadert binnen het Algemeen Subsidiereglement van de Stad en de gekoppelde algemene voorwaarden.

 • De terugbetaling is beperkt tot het volgen van bijscholingen door het bestuurlijk of sporttechnisch kader van de vereniging via:
  - het Dynamo project van de Vlaamse Sportfederatie voor georganiseerde webinars tot en met 30 juni 2021
  - de VTS+ marathon van de Vlaamse Trainersschool die loopt tot en met 31 maart 2021.

 • De terugbetaling is beperkt tot maximaal 300 euro per vereniging. Indien het budget ontoereikend is, wordt dit pro rata verdeeld over alle aanvragen. 

 • De aanvraag moet worden ingediend voor 1 september 2021 en moet vergezeld zijn van volgende stavingsstukken:
  - Bewijs dat de volger van de opleiding effectief lid is van de vereniging of binnen de normale werking regelmatig training geeft.
  - Factuur + betalingsbewijs vanuit de vereniging voor de gevolgde opleidingen aan ofwel:
    -> de opleidingsinstantie;
    -> het lid van de vereniging die de opleiding heeft gevolgd. 
  - Deelnameattest als bewijs dat de opleiding effectief werd gevolgd.

Geïnteresseerd? Bekijk dan hieronder alle voorwaarden. Het aanvraagformulier kun je hier later downloaden.

Voor meer info en/of vragen kun je terecht via sport@oostende.be