Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen (gewijzigd reglement)

Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen (gewijzigd reglement)

Hoofdthemas

Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing bij verwerving en verbouwing eerste woning

Waarover gaat dit?

Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop en de verbouwing van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, kunnen kopers (binnen de grenzen van het voorziene krediet op het stedelijke budget)  de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing terugbetaald krijgen en dit voor drie jaar.

Voor wie?

 • De meerderjarige aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 35 jaar oud is. Dit geldt ook voor de eventuele partner.
 • De aanvragers zullen de aangekochte en gerenoveerde woning zelf betrekken.
 • Minstens één van de partners moet op het ogenblik van de aankoop gedomicilieerd zijn in Oostende.

Voorwaarden?

 • De aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de aankoopakte van het goed. Iedere latere aanvraag zal geweigerd worden.
 • De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in eigendom of in vruchtgebruik gehad hebben gedurende hun leven.
 • Het huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin gelegen op het grondgebied van Oostende. De woning moet, binnen het jaar na het verlijden van de aankoopakte, als hoofdverblijfplaats door het gezin gebruikt worden.
 • De aankooprijs van de woning mag niet meer dan 220.000,00 euro bedragen.
 • Het bedrag van de verbouwingswerken moet minimaal 7.500,00 euro bedragen (exclusief BTW) en moet bewezen worden aan de hand van gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen waarop duidelijk het werfadres vermeld staat. Kassatickets worden niet als bewijsstuk aanvaard

Voor alle voorwaarden verwijzen wij naar het reglement: Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing bij verwerving en verbouwing eerste woning119,1 Kb(pdf)

Wanneer aanvragen?

De terugbetaling kan aangevraagd worden zodra de aankoopakte verleden is en dit tot maximum één jaar na deze datum.

Attest(en) geen andere woongelegenheid

Het kantoor Rechtszekerheid is niet meer bevoegd voor de opmaak van een "attest van niet-eigendom".

De burger kan een aanvraag doen via de site MyMinfin, tabblad "Mijn interacties" vervolgens "Mijn aanvragen van attesten". Na goedkeuring zal het attest verschijnen in het tabblad "Mijn documenten".

Of via het contactcenter op het nummer 0257 257 57, vragen naar een "attest van niet-eigendom". De reden voor aanvraag van dergelijk attest heeft geen belang.

Procedure

1. Aanvraag indienen, door middel van standaard aanvraagformulier of via het digitaal formulier. De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 • Geregistreerde en getekende verkoopakte
 • Aanslagbiljet en betalingsbewijs onroerende voorheffing.
 • Attest(en) geen andere woongelegenheid (aan te vragen via MyMinfin)
 • Attest(en) van woonst met historiek alle adressen voor eigen gemeente (kan je hier meteen digitaal aanvragen)
 • Gedetailleerde facturen

Mogelijkheden om in te dienen:

2. Terugbetaling wordt toegekend op basis van het voorleggen van alle vereiste stukken.

3. De aanvrager wordt verwittigd als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet (dienst Wonen).

Meer informatie?

Lees het gemeentelijk reglement hieronder na.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de dienst Wonen: Afspraak met de dienst Wonen