Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen

Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen

Hoofdthemas

Waarover gaat dit?

De gemeente Oostende biedt ondersteuning aan jonge gezinnen bij de aankoop en verbouwing van hun eerste en enige woning op het grondgebied van de stad. Binnen de grenzen van het voorziene budget kunnen kopers gedurende drie jaar de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing terugbetaald krijgen.

Opcentiemen zijn een deel van de onroerende voorheffing die je betaalt op het eigendom, erfpacht of vruchtgebruik van een gebouw. Het deel voor de gemeenten en de provincies noemt men de opcentiemen. Wanneer een gemeente beslist om 1.500 opcentiemen te heffen, betekent dat dat je per euro die je verschuldigd bent volgens het basistarief, 15 euro moet betalen voor de gemeente.

Voor wie?

Deze regeling is bedoeld voor meerderjarige personen die op de referentiedatum jonger zijn dan 35 jaar, inclusief hun partner als die er is. De aanvragers moeten de aangekochte en gerenoveerde woning zelf bewonen, en minstens één van hen moet op het moment van de aankoop gedomicilieerd zijn in Oostende.

Voorwaarden?

De aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de aankoopakte van het goed. Iedere latere aanvraag zal geweigerd worden.

De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in eigendom of in vruchtgebruik gehad hebben gedurende hun leven.

De woning, zijnde een huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin, moet gelegen zijn op het grondgebied van Oostende. De woning moet, binnen het jaar na het verlijden van de aankoopakte, als hoofdverblijfplaats door het gezin gebruikt worden.

De aankooprijs van de woning mag niet meer dan 220.000,00 euro bedragen, en het bedrag van de verbouwingswerken moet minimaal 7.500,00 euro bedragen (exclusief BTW). Dit bedrag moet worden aangetoond aan de hand van gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen waarop duidelijk het werfadres vermeld staat. Kassatickets worden niet als bewijsstuk aanvaard.

Voor alle voorwaarden verwijzen wij naar het reglement: Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing bij verwerving en verbouwing eerste woning119,1 Kb(pdf)

Wanneer aanvragen?

De aanvraag tot terugbetaling kan worden ingediend vanaf de datum van het verlijden van de aankoopakte tot uiterlijk één jaar na deze datum.

Attest(en) van Geen Andere Woongelegenheid

Het kantoor Rechtszekerheid is niet langer bevoegd voor het afleveren van een "attest van niet-eigendom".

Om zo'n attest aan te vragen kan de burger terecht op de website MyMinfin, onder het tabblad "Mijn interacties" en vervolgens "Mijn aanvragen van attesten". Na goedkeuring zal het attest verschijnen onder het tabblad "Mijn documenten". Het is ook mogelijk om het attest aan te vragen via het contactcenter op het nummer 0257 257 57 en te vragen naar een "attest van niet-eigendom". De reden voor de aanvraag van dit attest is niet belangrijk.

Procedure

1. Een aanvraag indienen kan met behulp van het standaard aanvraagformulier of via het digitaal formulier. De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende documenten: 

  • Geregistreerde en getekende verkoopakte
  • Aanslagbiljet en betalingsbewijs onroerende voorheffing
  • Attest(en) geen andere woongelegenheid (aan te vragen via MyMinfin)
  • Attest(en) van woonst met historiek alle adressen voor eigen gemeente (kan je hier meteen digitaal aanvragen)
  • Gedetailleerde facturen
  • Attest van enige eigendom (aan te vragen bij het Kantoor Rechtszekerheid Oostende via rzsj.kantoor.oostende@minfin.fed.be. Je betaalt hiervoor 15 euro. Daarna is het attest binnen de 30 dagen beschikbaar via jouw MyMinfin)

Mogelijkheden om in te dienen:

2. Terugbetaling wordt toegekend op basis van het voorleggen van alle vereiste stukken.

3. De aanvrager wordt verwittigd als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Meer informatie?

Lees het gemeentelijk reglement hieronder na.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de dienst Wonen: Afspraak met de dienst Wonen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.