Terugbetaling inschrijvingsgeld

Terugbetaling inschrijvingsgeld

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor terugbetaling:

Computerlessen - Aanvraag subsidie

  • De terugbetaling mag pas aangevraagd worden na het starten van de cursus. Eerder doorgestuurde subsidie-aanvragen worden systematisch geschrapt.
  • De cursist heeft het inschrijvingsgeld op het secretariaat van CVO Scala of Avansa betaald - enkel het bij inschrijving betaalde inschrijvingsgeld kan worden terugbetaald, met een maximum van €46 per cursus (met een maximum van €8 per les)
  • Voor iedere cursus heeft een cursist maar éénmaal recht op een terugbetaling. Tweemaal dezelfde cursus volgen = éénmaal recht op subsidie. (uitgezonderd als de inhoud van de cursus ondertussen grondig is veranderd)
  • De cursist = de persoon die de cursus volgt en dan ook als cursist in ons gegevenbestand staat ingeschreven (niet overdraagbaar).
  • De cursist heeft zijn of haar domicilie in Oostende (officieel).
  • De cursist is meer dan de helft van de cursusdagen aanwezig tijdens de cursus of bewijst participatie aan online lessen aan de hand van het uitvoeren van opdrachten.
  • Enkel cursussen binnen het kader van oostende@internet waarvoor inschrijvingsgeld werd betaald, komen in aanmerking voor terugbetaling.
  • De cursist krijgt nooit meer geld terugbetaald, dan dat hij of zij bij inschrijving heeft betaald! Wanneer het teruggevraagde bedrag hoger is dan het betaalde inschrijvingsgeld, dan wordt de aanvraag volledig afgewezen.
  • Het cursusmateriaal wordt nooit terugbetaald. 
  • Voor cursussen die door LIGO worden gegeven, moet er bij inschrijving geen inschrijvingsgeld betaald worden. Hier betaal je enkel het cursusmateriaal. Er kan dan ook geen sprake zijn van een terugbetaling.

Computerlessen - Aanvraag subsidie


Werd je na het volgen van een cursus Oostende@internet niet terugbetaald?

We doen natuurlijk telkens ons uiterste best om dit nooit te laten voorvallen. Geef ons een seintje op het adres oostende-internet@cvoscala.be zodat we het nodige opzoekwerk kunnen verrichten.

Houd wel rekening met een terugbetalingstermijn van minstens 3 maanden ten opzichte van de laatste lesdag van de cursus!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.