Groepsopvang: Kinderdagverblijven (0-3 jaar)

Hoofdthemas

Wat?

Groepsopvang vangt kinderen op in verschillende leefgroepen waarbij minimaal 9 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

In sommige kinderdagverblijven zijn de leefgroepen verticaal (kinderen van 0 tot 3  jaar samen in één groep). Andere voorzieningen werken met horizontale leeftijdsgroepen (kinderen van dezelfde leeftijdscategorie in één groep).

Stad Oostende organiseert zelf kinderopvang  in de stedelijke kinderdagverblijven. Bovendien zijn er niet-stedelijke kinderdagverblijven (private aanbieders).

Voor wie?

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Kostprijs?

In vele kinderdagverblijven wordt de kostprijs bepaald op basis van het gezinsinkomen. De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit kan variëren van 5,24 euro tot 29,09 euro per dag (brochure inkomenstarief voor ouders).
In enkele niet-stedelijke kinderdagverblijven wordt een vaste dagprijs aangerekend.

Via het Sociaal Huis kun je navragen of je in aanmerking komt voor een sociaal tarief kinderopvang (059 59 10 10).

Aanbieders?

Zowel de stedelijke- als de niet-stedelijke kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin en leveren een fiscaal attest af.