Kinderdagverblijven (0-3 jaar)

Hoofdthemas

Wat?

Groepsopvang vangt kinderen op in verschillende leeftijdsgroepen waarbij minimaal 9 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

In sommige kinderdagverblijven zijn de leefgroepen verticaal (kinderen van 0 tot 3  jaar samen in één groep). Andere voorzieningen werken met horizontale leeftijdsgroepen (kinderen van dezelfde leeftijdscategorie in één groep).

Voor wie?

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Prijs?

Wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen. De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Varieert van 5,00 euro tot 27,71 euro per dag.

Soorten?

Zowel de stedelijke als de niet-stedelijke kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin en leveren een fiscaal attest af.