Jaarrekening

Hoofdthemas

Stadsbestuur Oostende

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ons bestuursakkoord werd in doelstellingen omgezet en vertaald (plannen) in het meerjarenplan 2014-2019.  Uit dit meerjarenplan en haar aanpassingen vloeit jaarlijks het budget.
Na dit plannen (meerjarenplan), het budgetteren (budget) en het registreren (boekhouding) van onze financiële vertaling van de beleidsvoering per jaar, kunnen we het resultaat van de beleidsevaluatie en de financiële resultaten ​​rapporteren en evalueren.

De evaluatie van dit resultaat van een boekjaar (bijvoorbeeld boekjaar 2015), gieten we in de jaarrekening.  

 

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een verplicht beleidsrapport en bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dit document verduidelijkt. 
Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.

De jaarrekening geeft de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weer.


Vaststelling

De jaarrekening wordt ten laatste vastgesteld in de Gemeenteraad voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op dat waarop de rekening betrekking heeft.