Jaarrekening

Hoofdthemas

Stad Oostende

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ons bestuursakkoord werd in doelstellingen omgezet en vertaald (plannen) in het meerjarenplan 2020-2025.  Uit dit meerjarenplan en haar aanpassingen vloeit o.a. jaarlijks het budget.
Na dit plannen (meerjarenplan), het budgetteren (budget) en het registreren (boekhouding) van onze financiële vertaling van de beleidsvoering per jaar, kunnen we het resultaat van de beleidsevaluatie en de financiële resultaten ​​rapporteren en evalueren.

De evaluatie van dit resultaat van een boekjaar, gieten we in de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een verplicht beleidsrapport en bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting, naast de documentatie bij de jaarrekening.

De jaarrekening geeft de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weer.

Tot en met het boekjaar 2019 presenteerden zowel Stad Oostende als het Sociaal Huis / OCMW Oostende een eigen jaarrekening. Voor het boekjaar 2020 leggen beide organisaties voor het eerst een geïntegreerd jaarrekening neer voor de eengemaakte organisatie Stad Oostende. De jaarrekening 2020 is meteen ook de eerste van het meerjarenplan 2020-2025.

Vaststelling

De jaarrekening wordt ten laatste vastgesteld in de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op dat waarop de rekening betrekking heeft.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.