AGSO

Hoofdthemas

Het AGSO heeft tot doel de stad te herwaarderen en te vernieuwen ten behoeve van de versterking van het stedelijk weefsel. Dit doel is te realiseren bij middel van het actief beheer, de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw, de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt en desgevallend de vervreemding ervan; de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen. In het geval de stad Oostende hierom verzoekt kan het AGSO ook het onroerend vermogen van de stad beheren.

Hieronder kan je de statuten en de besluitenlijsten van AGSO inzien. 

A tot Z