Oostende, mijn sportstad!

Oostende, mijn sportstad!

Stad Oostende haalde de afgelopen maanden tientallen sportieve inwoners -van jong tot oud-  voor de lens tijdens een aantal professionele fotoshoots. Het resultaat daarvan wordt ingezet als communicatiecampagne in het straatbeeld, in de sportaccommodaties en op de (digitale) kanalen van de Stad.

70 sportambassadeurs, van aikidoka tot zwemmer

Naast de vele bekende en minder bekende topsporters en sportploegen die fantastische prestaties leveren op het hoogste niveau, telt Oostende duizenden inwoners die met trots en passie hun sport beoefenen. Met de campagne 'Oostende, mijn sportstad!' willen we die groep een gezicht geven, want zij staan mee symbool voor de omvang en diversiteit van het sportgebeuren in onze stad.

70 sportieve ambassadeurs uit ruim 50 sportdisciplines promoten met fierheid hun sport én sportstad Oostende, waar een zee aan sportmogelijkheden is.

Onder het motto 'zien sporten doet sporten', willen we sport en bewegen meer onder de aandacht brengen en houden. Het aantal inwoners dat regelmatig sportief bezig is op individuele basis of binnen de sportclub, kan hierdoor alleen maar toenemen. De ruim 50 sportdisciplines die in de fotoshoots aan bod kwamen, benadrukken dat er een ontzettend gevarieerd sport- en bewegingsaanbod is voor alle leeftijden en doelgroepen.

Hashtag #oostendemijnsportstad

We voeren met 'Oostende, mijn sportstad!' een brede campagne en daar hoort ook een hashtag bij. We stimuleren elke sportende Oostendenaar die op social media actief is om de hashtag #oostendemijnsportstad te gebruiken bij elke foto- of videopost over hun sport(club) en favoriete sportplekjes in Oostende.

Ook topsport

De Stad beperkt zich niet tot de promotie van enkel en alleen breedtesport en heeft binnen de campagne ook aandacht voor haar topsporters. Hun prestaties werken als hefboom op sportbeoefening en zijn een inspiratie voor recreatieve sporters en in het bijzonder voor de Oostendse jeugd. Deze topsporters worden dan ook nadrukkelijk in de kijker gezet als sportieve ambassadeurs. Zo was een aantal van hen in januari al te bewonderen als fictieve supporters langsheen het parcours van het WK veldrijden, samen met recreatieve sporters uit de fotoshoots.