Inschrijvingsgeld volgend schooljaar (2021-2022)

Leeftijd Reductie dkoDKO-deelname via Uitpas
- 18 jaar72 euro48 euro22 euro

Van 18 jaar t/m 24 jaar

138 euro 33 euro
Vanaf 25 jaar 323 euro138 euro70 euro

Schoolpakket

38 euro

(enkel voor leerlingen eerste, tweede en derde graad)


De bedragen worden elk jaar door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aangepast aan de index van februari, afgerond naar de hogere eenheid.

DKO-reducties

DKO REDUCTIES
Jongeren - ander lid leefeenheid betaaldInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Jongeren – bijkomend studierichtingInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Volledig werklozen- een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Leefloners- een attest uitgereikt door het OCMW
een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;- een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen
Personen met een beperking

- een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen meteen handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst SocialeZekerheid

- een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

- een geldig European Disability Card

begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

- een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op hetcriterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’

- een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor deKinderbijslag  Famifed  als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%

Residenten gezinsvervangend tehuis- een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van deinstelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
Erkende politieke vluchtelingen

- een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen ende Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’vermeld staan

- een identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

Arbeidsongeschiktheid

- een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van“vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat eenvalide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Verhoogde tegemoetkoming - een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfondsdat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

Info in verband met Kunstkans en reducties via Uitpas kan verkregen worden bij De Wegwijzer, Open Huis voor onderwijs en vrije tijd 

De Wegwijzer
Stadhuis
Vindictivelaan1
8400 Oostende
059 80 55 00
dewegwijzer@oostende.be

Belangrijke wijzing opvragen attest VDAB:

Vanaf 2014 kan dit via de website van de VDAB/MijnLoopbaan. Hiervoor is een paswoord nodig, dat je kan krijgen in de “Werkwinkel” of via het gratis nummer 0800/30700 (elke werkdag tussen 08.00 en 19.00 uur).

Met je rijksregisternummer (staat op de achterzijde van je identiteitskaart) en je paswoord kan je inloggen op VDAB/MijnLoopbaan. Via het tabblad “E-loket” kan je het vereiste attest voor het deeltijds kunstonderwijs openen en downloaden.

Attesten persoon met een handicap van 66% of meer: contacteer uw mutualiteit of het mogelijk is om dit digitaal bij hen aan te vragen.

Er zijn momenteel geen  vaste zitdagen meer in “De Wegwijzer – lokettenzaal Stadhuis, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende (059/80.55.00 of via het gratis nummer 0800 1 8400 (keuze 1) – dewegwijzer@oostende.be – www.oostende.be/dewegwijzer)
Een afspraak maken kan telefonisch of via www.oostende.be/kansentarief-vrijetijd.

Aankoop schoolpakket en inschrijvingen op afspraak

Het aankopen van een schoolpakket is pas mogelijk vanaf september 2021 via afspraak op het secretariaat van de hoofdschool. Een afspraak kan gemaakt worden via 059/70.65.83.

Een fiscaal attest voor aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld 2020 (tot de leeftijd van 14 jaar) bij je belastingaangifte kan je aanvragen per mail en krijg je dan ook digitaal terug.

Voor vragen en info zijn we steeds bereikbaar via mail (kunstacademie@soo.be) of telefonisch op 059/70.65.83.

Lessenroosters

Contact

Openingsuren

Vandaag

open van 15tot21.45uur

Morgen

open van 13tot21.45uur
Alle openingsuren