Tijdelijke bescherming - Oekraïne

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Optie 1: Inschrijven in de gemeente
(Je bent in het bezit van een ‘attest van tijdelijke bescherming’ en verblijft in Oostende.)

Inschrijving tijdelijke bescherming Oekraïne

Optie 2: A-kaart verlengen 
(Ontheemden die ná 4 januari 2024 een attest tijdelijke bescherming krijgen, zullen direct een A-kaart krijgen die geldig is tot en met 4 maart 2025.)

Verlenging A-kaart tijdelijke bescherming Oekraïne

Verlenging A-kaart tijdelijke bescherming Oekraïne

De Europese Raad verlengde de maatregel tijdelijke bescherming tot maart 2025. Dat gebeurt automatisch. Dat betekent dat tijdelijk ontheemden de verlenging van hun statuut niet zelf moeten aanvragen. Het is wel belangrijk dat je de A-kaart van ontheemden bij de gemeente laat verlengen.

Wat moet je doen

Je moet de A-kaart van de ontheemden bij de gemeente laten verlengen. Deze kaarten zijn op dit moment geldig tot 4 maart 2024. Maak hiervoor een afspraak bij Burgerzaken. 

Ben je uit de registers afgevoerd

Ben je uit de registers afgevoerd door verlies van verblijfsrecht? Dan moet je je (opnieuw) aanbieden in het registratiecentrum (Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel).


Inschrijving tijdelijke bescherming Oekraïne

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden op het grondgebied van de Europese Unie.

Doelgroep

  • Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en hun gezinsleden
  • Onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden

Procedure

Wie voor tijdelijke bescherming in aanmerking wil komen, moet zich in persoon bij het registratiecentrum melden met zijn Oekraïense identiteitsdocumenten. 

In het registratiecentrum word je geregistreerd en krijg je een attest van tijdelijke bescherming indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan.

Met dit attest bezorgt het gemeentebestuur van je woonplaats je een verblijfskaart A die één jaar geldig is. Je dient hiervoor een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken. 

Wat meebrengen

  • je bewijs van identiteit (paspoort)
  • je attest van tijdelijke bescherming (registratiecentrum)
  • 4 recente pasfoto (max. 6 maanden oud)
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.